Valget er over og vervene er fordelt!

Først og fremst takk til alle dere som stemte Venstre i Bø ved dette kommunevalget! Et fantastisk resultat, langt over våre største og mest optimistiske forventninger. Våre fire representanter vil forvalte den tilliten de er gitt så godt det er mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det valgresultatet vi fikk i Bø åpnet mulighetene for nye samarbeid og ny ordfører. Som alle skjønner har det foregått mye forhandlinger rundt dette. Til våre velgere vil vi derfor redegjøre litt for hvordan dette er gjort fra vår side.

Undertegnede og Olav Kasland forhandlet på vegne av V i dagene etter valget med god støtte i resten av partiet underveis. Vi hadde vel regnet med at med den klare beskjeden velgerne ga i Bø så ville Ap tatt kontakt med oss for å se på mulig samarbeid, men den telefonen kom aldri. V er tross alt tredje største parti, 7 stemmer fra å være nest størst.

Det ble ganske fort klart at vår ordførerkandidat, Olav Kasland, hadde støtte for sitt kandidatur hos KrF. Vi så mulighetene for et samarbeid i en fløy bestående av V, KrF, Sp, Sv og H. Et møte ble avtalt for å se nærmere på denne muligheten. Før møtet startet inngikk imidlertid Sp og Sv en avtale med Ap om samarbeid. Vi registrerer at de ikke en gang fant det interessant å ta seg tid til å snakke med oss om hvilke tekniske muligheter til posisjoner og hvilke politiske muligheter et slikt samarbeid ville gitt.

H hadde og hatt kontakt fra Ap men valgte å snakke med oss og se på andre muligheter, noe vi satte stor pris på. Dialogen mellom V, KrF og H viste seg da å være svært god. Mulighetene for et teknisk samarbeid med FrP ble så forsøkt. FrP stilte villig opp i forhandlinger om dette. Vårt utgangspunkt var at dette skulle være et rent teknisk samarbeid som ville gitt en ordfører fra V og at FrP da måtte fått varaordførerplass. Utvalgsledere ville mest sannsynlig alle være fra V og KrF, muligens H. FrP uttrykte helt klart at de fikk mye mer FrP politikk gjennom gruppen av Ap, Sp og Sv. FrP ønsket derfor av oss noe mer enn et teknisk samarbeid og fremmet en kravliste for politisk samarbeid som langt på vei gikk inn på våre kjerneområder.

For V er det svært stor avstand til FrP politisk og et slikt krav kunne vi umiddelbart avvise og forhandlingene strandet. Det er viktig for oss å understreke at vi så det som aktuelt å samarbeid med FrP teknisk om fordeling av verv så sant det ville gitt mer makt til sentrumspartiene og en ordfører fra V. Et politisk dokument som grunnlag for samarbeid var aldri aktuelt. Vi registrerer at Ap, Sp, Sv og FrP derimot har funnet ut av noe i felleskap.

Vår rolle blir derfor å være en tydelig og kraftfull opposisjon. En opposisjon jeg tror dere ofte vil oppleve består av 9 representanter fra henholdsvis V, KrF og H. Dialogen mellom disse tre partiene var i forhandlingene gode og det er vårt håp i V at vi kan videreføre dette i kommunestyret. V lover våre velgere å være aktive og tøffe for de sakene vi har gått til valg på.

Til slutt vil jeg nevne at V i Bø øker i medlemstall jevnt og trutt og vi nærmer oss en dobling fra to år tilbake. En sterk medlemsgruppe gir stor aktivitet på møter i forkant av kommunestyremøter. Våre fire representanter ønsker, og er avhengig av, gode råd og innspill. Vi vil veldig gjerne ha flere medlemmer og ønsker alle V sympatisører hjertelig velkommen. Om du vil være aktiv, være med på noen medlemsmøter fra tid til annen, eller bare være støttemedlem, er du like velkommen. Ta i så fall kontakt med undertegnede.

Per Espen Fjeld
Leder Bø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**