Venstre takker

Venstre i Ringsaker har gjort det beste kommunevalget på mange år. Det er vi glade for, og det ønsker vi å takke våre velgere for. Vi har fått større muligheter til å arbeide for de viktige områdene i samfunnet og i kommunen som Venstre prioriterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi ønsker at Ringsaker skal være en miljøkommune med et levende og mangfoldig kulturliv. Vi skal bidra til opprusting av skolen både faglig og bygningsmessig. Sørge for større åpenhet i offentlig forvaltning, og øke det sosiale ansvaret i kommunen.

Ole Emil Øygarden

Foto: A.Hovstø

Det er mange områder som trenger fokus og vi ønsker en åpen dialog med innbyggerne. Vi ønsker å være lyttende. Takk for tilliten som er gitt ved dette kommunevalget. Venstre ønsker å vise seg tilliten verdig, og går inn i neste periode styrket og med stor arbeidsiver. Igjen TUSEN TAKK!

Ringsaker Venstre
Morten Andersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**