Fortsatt skole og miljø med Venstre

Nestleder i Venstre Trine Skei Grande åpnet Venstres landsstyremøte i dag på Rica hotell i Oslo. Hun åpnet med å gratulere Venstres tillitsvalgte og folkevalgte med et godt valgresultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Kjære landstyre, gratulerer med et fantastisk valg. Dette er beste valgresultatet siden Røros og kanskje får vi nå over 12 ordførere. I tillegg kanskje venstreordfører i landets hovedstad, for første gang siden stemmeretten ble innført, sa Trine Skei Grande

Venstre gjorde det beste Fylkestingsvalget siden fylkesting ble etablert og partiet fikk et resultat over 10 % i 57 kommuner. Det betyr at det minst blir 12 venstreordførere og en rekke varaordførere. Partiet har nå 126 kommunestyrerepresentanter og 10 flere fylkestingsrepresentanter enn før. Medlemstallet i partiet øker for 4. år på rad med over 1200 nye medlemmer så langt i år.

– Vi er også mer i likevekt geografisk. Vi vokser i byene og på Østlandet holder oss stabilt i tradisjonelle "Venstreland" på Vestlandet, sa Skei Grande.

Treffer tidsånden
– Vi har blitt et klarere ideologisk parti. Et sosial-liberalt parti som treffer tidsånden. I Norge prøver alle partier å legge seg mot en liberal tidsånd. Frp kaller seg liberalister, noen i Høyre drømmer om det "liberal konservative", noen snakker om sosialdemokratiet som arvtager av de sosialliberale og aller rarest blir det nok med SVs nestledere som prøver å få sosialismen og sosialliberalismen å ligne. Med det foredraget Lysbakken hadde han strøket i politisk idéhistorie hos meg, sa tidligere lærer i politiskidehistorie og nestleder Trine Skei Grande.

Venstre vant valget på bakgrunn av systematisk organisasjonsarbeid og ved å fronte miljø og skole som hovedsaker.

– Vi har klart å bli gjenkjennelige parti med miljø og skole som hovedsaker. Miljø- og klimautfordringen er akkurat så stor som Venstre alltid har sagt at den er. Folk flest er nå opptatt av dette. Når Børge Ousland forteller at isen han går på har krympa med en meter siden sist han gikk på den, er det på tide å vise klimahandling, sa Grande.

Skole først
– Vi er blitt lagt merke som partiet som prioriterer skole, høyere utdanning og forskning. Vi vil ha flere og bedre lærere, fremfor en innholdsløs sosial-demokratisk heldagsskole. Det er meningsløst å utvide skoledagen før vi har nok og gode nok lærere til å håndtere kunnskapsformidlingen i skolen, sa Grande

Hun kritiserte også regjeringen for å drive århundrets dyreste valgkamp med mange og dyre budsjettlekkasjer og for å møte opposisjonen med taushet

Taust om miljø fra regjeringen
– Men det som skremmer meg er alt det som regjeringen ikke lekket om. Det gjelder forskning og høyere utdanning, miljø, skole og lærersatsing. Miljøverndepartementet som har tidenes dårligste budsjett hørte vi lite eller ingenting fra, sa Skei Grande.

Trine Skei Grande kritiserte også regjeringen for å møte opposisjonen med taushet i viktige debatter.

– Venstre utfordret i valgkampen statsråd Brustad på manglende engasjement for rusmisbrukere. Vi utfordret regjeringen på manglende integreringspolitikk, vi utfordret regjeringen på mer politi istedenfor vektere og overvåkingskamera og vi utfordret dem i skole- og i klimadebatten. Men vi ble møtt med taushet fra regjeringspartiene, sa Grande.

– Den store endringen i dette valget er at SV er blitt halvert. Og jeg har tenkt mye på hvordan det må føles å være SV-velger de to siste åra. Alt de hadde lovet, og alt de hadde tiet om. Det at Venstre med våre lokale posisjoner blir sett på som mer troverdige leverandører på miljø enn SV som sitter med regjeringsmakt, må være et tankekors for dem. For det er ikke slik at ikke folk forstår alvoret, de tror bare ikke på SV, sa Trine Skei Grande.

Alene i sentrum
Skei Grande pekte videre på at Venstre nå er alene i sentrum og at hun var usikker på Høye og Krfs retning

– Krfs opptreden etter valget gjør meg usikker — for oss som er glade i det politiske sentrum — hva er det de holder på med? Når de sitter igjen sammen med Frp i bl.a. Bergen etter at Venstre ble kastet ut. Er det lurt av Høybråten å klamre seg til det mørkeblå, spurte Grande.

– Venstre er nå alene om å være det borgelige sentrum — det er mange flere som føler de er der enn de som stemmer Venstre i dag. Der er vårt potensial, sa Venstres nestleder

Forholdet til Frp
– Frp er det umulig for oss å ha et regjeringssamarbeid med. Vi er fundamentalt uenige på viktige områder som miljø, kultur, innvandring og ansvarlig økonomisk politikk. Å være tydelig på dette er å vise FrP og deres velgere den respekt de fortjener. Det er også skremmende å se konturene av et nytt Høyre som tenderer til å velge mørkeblå populisme i stedet for borgelig sentrumspolitikk. Her må Høyre velge mellom en fortsatt ansvarlig og liberal sentrumspolitikk eller den mørkeblå populistiske høyresiden, sa Grande

Fortsatt liberal sentrumspolitikk
– Venstre skal fortsette å stille til valg på liberal sentrumspolitikk med miljø og skole. som hovedsaker Vi skal utvikle politikken videre på miljø og småbedrifter, men vi skal klare å bygge ut bredden i politikken til også å ha gode svar på eldreomsorg og internasjonalpolitikk i valget 2011, sa Venstres nestleder.

– Men først og fremst skal vi nå bruke to år på å forklare flest mulig hva liberal og sosialliberal politikk er og hva det ikke er, avsluttet Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**