Venstre vil splitte opp Telenor

Venstres landstyre mener tjenestedelen og den infrastrukturdelen av Telenor som aksess utgjør bør skilles i to separate selskaper og ber samferdselsministeren utrede mulighetene for et slikt skille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Debatten om Telenors frakobling av nettsamarbeidet Norway Internet Exchange (NIX) har blant annet avslørt at Telenor har en alt for stor markedsposisjon i det norske bredbåndsnettet. Det er uheldig at en aktør både er en dominerende leverandør av innholdstjenester og eier av infrastrukturen. En slik dominerende stilling kan føre til at aktøren får mulighet til å vri nettrafikken fra konkurrerende innholdsleverandører over på egne tjenester eller til selskaper som er i stand til å betale for prioritert båndbredde. I verste fall kan en slik situasjon føre til at innholdet på internett vil gå fra å være fritt og uavhengig til å bli styrt av de største og dominerende aktørene innenfor infrastruktur og innhold.

I Sverige debatteres markedsdominansen til den gamle telemonopolisten TeliaSonera. 14.juni i år foreslo det svenske post- og teletilsynet at TeliaSoneras aksessnett ble skilt ut i et eget selskap. Telenor og de andre konkurrentene til TeliaSonera er svært begeistret for forslaget. Et slikt skille vil gi bedre konkurranse og bedre internettilbud.

Telenors posisjon i Norge er like dominerende som TeliaSoneras posisjon i Sverige. I følge Telenors årsrapport for 2006 kontrollerte selskapet ved utgangen av fjoråret hele 57 prosent av det norske bredbåndsmarkedet.

Venstre vil derfor skille ut aksessnettet i et eget selskap. Dette vil hindre at Telenor fortsatt får dominere hele verdikjeden på nettet. Venstre oppfordrer nå samferdselsministeren til å sette i gang en utredning med sikte på et slikt skille også i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**