Program Holtålenlista

Holtålen-lista er et samarbeid mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, som er blitt enige om et felles program som du kan lese her. Vi skal gi velgerne et godt alternativ ved høstens valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

V-logo med dekor

Holtålen kommune er, og skal være, en god kommune å bo i. Vår skaperkraft skal gi grunnlag for vekst og næring, og dette vil sikre oss en god velferd også i fremtiden. Lista har et bredt politisk kontaktnett, både på fylkes- og stortingsnivå.

Vi vil:
Arbeide for å kommunisere godt med hver enkelt innbygger.
Jobbe for åpenhet, god dialog, respekt og toleranse for andres meninger.
Vitalisere lokaldemokratiet ved bevisst å rekruttere nye krefter i råd, utvalg og kommunale foretak.
Arbeide for å bruke kommunale midler effektivt, planlegge godt og styre økonomien på en fast og forutsigbar måte. Vi ønsker at Holtålen skal bestå som egen kommune.
Likevel oppmuntre til interkommunalt/regionalt samarbeid, for bedre å utnytte ressurser
og tjenester.
Arbeide for regionalisering, som sikrer videre
utvikling av Fjellregionen.

Hele programmet kan du laste ned her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**