Ønsker lisenssystem for pengespill på internett

– Venstre mener at det bør utformes et lisensssystem for pengespill på internett med strenge krav til lisenshaver/spilltilbyder. Dette vil være mer effektivt enn et transaksjonsforbud slik som regjeringen synes å gå inn for, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringen ønsker transaksjonsforbud
Aftenposten melder i dag at kulturminister Trond Giske arbeider med et lovforslag som skal begrense pengespill på internett. Lovforslaget vil inneholde et forbud mot transaksjoner mellom norske banker og utenlandske spillselskaper.

– Jeg ser med spenning frem til hvordan kulturministren konkret har tenkt seg et transaksjonsforbud, sier Skei Grande. Hun peker blant annet på at Teknologirådet nylig har levert en betenkning der det fremgår at et forbud mot betalingsformidling har klare begrensninger, og vil være relativt lett å omgå. Også erfaringer fra USA — som har en lignende ordning — viser dette.

Lisenssystem
I vår vedtok Venstres landsstyre en resolusjon vedrørende spillpolitikk. I resolusjonen understrekes det at det er teknologisk vanskelig og lite hensiktsmessig å innføre et påbud om å sperre utenlandske nettspill for norske brukere, eller å innføre et forbud mot å formidle betaling mellom spiller og spilltilbyder. Disse hindringene vil være lette å omgå.

– Venstre mener heller at det bør utformes et lisensssystem med strenge krav til lisenshaver/spilltilbyder på internett, blant annet inspirert av den ordningen man har i England, sier Skei Grande.

– Et lisensssystem for pengespill på internett er bedre egnet til å forebygge spilleavhengighet og kriminalitet enn ulike varianter av forbud. Vi er åpne for å prøve ut en kombinasjon av lisenssystem og andre typer reguleringer. Ulike modeller for dette må utredes videre. Jeg vil samtidig understreke at regulering av nettspill ikke bare kan skje i en nasjonal sammenheng, men at Norge bør ta initiativ for å få til et bredt internasjonalt samarbeid med hensyn til dette, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**