Valget i Stange — “the last kick of a dying horse”?

Valgresultatet ved kommunevalget i Stange åpnet endelig for et maktskifte. Slik ble det ikke.

Venstre advarte i et oppslag i HA like før valget om at Arbeiderpartiet i Stange kan komme til å fylle på med nye støttepartier for å beholde makta. Slik ble det. Arbeiderpartiet i Stange gikk riktig nok fram ved valget, men støttepartiet Sosialistisk Venstreparti gjorde et katastrofalt dårlig valg. Da var det bare å kaste seg over Pensjonistpartiet for å klamre seg til makta.

Fritt skatteøre og eiendomsskatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mange innbyggere i Stange stiller seg helt uforstående til det som er skjedd og må få vite hvorfor Pensjonistpartiet (PP) plutselig inngikk en avtale med Ap og SV. PP har opptrådt sammen med opposisjonen i de fleste saker som har vært til behandling i kommunestyret. Den mest kontroversielle saken i denne perioden, var innføring av eiendomsskatt. Ap brøt sitt eget valgløfte og innførte denne skatten med støtte fra SV og ingen andre. PP var et av de partiene som kritiserte dette løftebruddet sterkest og stod sammen med resten av opposisjonen. Avtalen mellom Ap og PP innebærer ikke at eiendomskatten blir fjernet, men en lovnad om å arbeide for at Stange skal bli prøvekommune for såkalt fritt skatteøre. Det vil si at kommunen kan sjøl bestemme sitt skattenivå innenfor bestemte rammer. Ap har henvist til sitt nettverk i regjeringen for å overbevise PP om at denne lovnaden er reell og ikke bare lokkemat. En prøveordning med fritt skatteøre er høyst usikker og kan på ingen måte sammenliknes med den konsesjon som opposisjonen tilbød PP, nemlig å fjerne eiendomsskatten helt, enten fra 2008 eller senest fra 2009.

Mange spekulasjoner — legg fram avtalen slik at alle kan få innsyn

Derfor er det mange i Stange som lurer på om det er andre grunner til at PP valgte å inngå en avtale som er mye dårligere enn det opposisjonen tilbød. Er det andre aktører som trekker i trådene og som har en direkte interesse av at Ap fortsetter? Avtalen slik som den er blitt kjent, åpner for slike spekulasjoner. Jeg vil på det sterkeste anbefale PP å offentliggjøre den avtalen som er inngått mellom PP og Ap/SV slik at Stanges innbyggere sjøl kan se hva den inneholder. Venstre aksepterer selvfølgelig PPs rett til å inngå de avtaler som de vil, men PP må også akseptere at når partiet opptrer på tvers av sin tidligere politiske linje, så gir det grobunn for spekulasjoner.

Opposisjonen innfridde alle ønsker!

Opposisjonen tilbød PP mye større konsesjoner og kunne innfri alle ønskene fra PP i løpet av 4-årsperioden: Det vil si fjerne av eiendomsskatten, en plass i formannskapet, en plass i eldrerådet, innføring av eldreombud i Stange, støtte til å realisere fotballbana på Hias med spillvarme og støtte til Ottestad Idrettslag.

Velgerne har sørget for et nytt flertall i Stange. Da bør vi som politikere sørge for at det blir et skifte. Hvis det inngås politiske avtaler på tvers av folkeviljen, vil det bety enda mer politikerforakt, kanskje enda lavere valgdeltakelse neste gang og etterlate et inntrykk av at det politiske spillet ødelegger for demokratiet.

Erik Ringnes

Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**