Mer enn bare et nytt kirkeorgel

Nytt orgel og kulturhistoriske kirkebygg – Venstre vil utarbeide en helhetlig kulturplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Brumunddal har det pågått en innsamling til nytt kirkeorgel i over 6 år, og det er nå samlet inn ca. 1,1 millioner kroner fra private givere. Det gamle orgelet er over 40 år og av en svært dårlig kvalitet. Et nytt orgel er beregnet til 2,5 mill. kroner og skulle snart være finansiert hvis den foreslåtte bevilgningen på 1,2 mill fra kommunen blir vedtatt i neste kommunestyremøte. Det bør den bli.

Flere behov framover
Det er ikke nytt at Ringsaker kommune investerer i nye kirkeorgel. I perioden 1964 til 1983 investerte kommunen i 10 nye orgler på til sammen 147 stemmer. Hvis dagens priser skulle ligge til grunn ville det ha kostet godt over 22 mill. kroner. Siden 1983 har det ikke vært kommunale orgelinvesteringer i Ringsaker. Foruten det akutte behovet for nytt orgel i Brumunddal er det også et stort behov for nytt orgel i Ringsaker kirke som nå er blitt sete for det nye prostiet.

Vårt kulturhistoriske ansvar
Alle kommunens 10 kirker trenger kontinuerlig vedlikehold. 250 tusen kroner ble bevilget ekstra til Furnes kirke i siste kommunestyre, etter en selsom debatt om 50 tusen fra eller til. Våre to middelalderkirker, Ringsaker og Nes, står i en særstilling og er nasjonale monumenter. Fellesrådets arbeid med å kartlegge vedlikeholdsbehov og lage en tilstandsrapport for kirkene tyder på at det blir en meget stor økonomisk utfordring i årene framover. Våre 10 kirker representerer en rikdom både lokalhistorisk og kulturhistorisk, og formidler tilhørighet og identitet i våre bygder og lokalsamfunn. Kirkene brukes nesten dagelig i livets aller viktigste anledninger som en verdig ramme rundt glede og sorg. Skoleverket bruker også spesielt middelalderkirkene i stor grad.
Det er vel ingen tvil om at kirkene er en viktig del av vårt kulturelle liv. Kirkekonsertene i Ringsaker har langt flere tilhørere enn Ringsaker-operaen i løpet av et år. Operaen får penger over statsbudsjettet og fra fylkeskommunen, Ringsaker kommune og sponsorer i millionklassen. Det er bra, men står i grell kontrast til de mange kirkekonsertene som må støtte seg bare på det lokale næringsliv.

Helhetlig kulturplan
Venstre i Ringsaker har et ønske om å utarbeide en helhetlig kulturplan som omfatter kulturminnevern, kirke, musikk og idrett. Det har vi programfestet og det gikk vi til valg på. Kultur må ikke bli en salderingspost i det kommunale budsjett. Hvis vi fikk utarbeidet en slik helhetlig kulturplan, ville vi få en oversiktlig og mer forutsigbar situasjon. Kommunen vil da ha en langsiktig og forpliktende plan som fokuserer på det viktige kulturelle mangfold. I en slik plan vil også kirkene få en naturlig plass. Vårt samfunn og politiske virke preges i for stor grad av raske kortsiktige beslutninger og av "brannslukking". Skal vi makte å heve det kulturelle nivået i Ringsaker ytterligere, er vi nødt til å tenke framover og være litt mer visjonære. Det er her at en helhetlig kulturplan, slik som Venstre ønsker det, vil bidra positivt.

Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**