Tap i val – siger i konstituering

Endeleg konstituering i Bygland viser at dei store taparane mellom veljarane har funne saman og tatt leiinga av kommunen vidare. Knut A. Austad frå Senterpartiet med tilbakegang på 8,4% held fram som ordførar, og Eli Tomine Moe frå Arbeidarpartiet med 5,4% tilbakegang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


blir varaordførar. Det er truleg norsk rekord å få dei to fremste verva med 13,8% tilbakegang i eit val?

Olav Neset, Høgre, får formannskapsplass på vegner av Venstre og Høgre.

Spørsmålet nå blir kor klokt det er at dei som har tapt mest tillit i valet likevel klamrar seg til makta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**