Må ta atomtransporten opp med Sveriges regjering

I dag aksjonerte Greenpeace mot en planlagt transport av atomavfall fra Sverige til Sellafield.
– Dette er bekymringsfullt, ettersom det kan svekke den felles nordiske kampen for å få stanset gjenåpningen av THORP-anlegget og for nedleggelse av Sellafield-anlegget, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har tidligere tatt saken opp med sin svenske kollega.

– Venstre ber regjeringen på nytt ta opp saken med den svenske regjeringen og presentere Norges syn som er at avfallet burde vært forsvarlig tatt hånd om i Sverige, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**