Venstre leverer på skole og miljø

I den politiske plattformen som danner grunnlaget for hvordan Skedsmo skal styres de fire neste årene, har Venstre fått stort gjennomslag for sine hovedsaker i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Venstre gikk til valg på å gjøre Skedsmo best på skole og best på miljø. Nå har Venstres løfter blitt en del av den politiske plattformen som flertallskonstellasjonen har stilt seg bak.

Miljøfyrtårnet Skedsmo

Alle miljø-og energispørsmål vil nå løftes opp på høyeste politiske nivå i Formannskapet, som i første omgang skal utarbeide en klimahandlingsplan som setter klare mål for reduksjon av kommunens klimagassutslipp, med konkrete tiltak for hvordan dette skal oppnås. Det skal også utarbeides et opplegg for kommunalt klimaregnskap og det er satt mål om at Skedsmo skal ligge helt i front når det gjelder avfallshåndtering.

— Med tanke på at Skedsmo i dag ikke engang kildesorterer matavfall, betyr dette i praksis et sjumilssteg framover. Skedsmo skal bli et miljøfyrtårn, sier leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

Også på det lokale naturvernet er det satt ambisiøse mål. Det skal lages en egen verneplan for de gjenværende ravinene i kommunen, og det skal arbeides for tiltak som bidrar til en vesentlig forbedring av vannmiljøet i Nitelva og Leira, minst i tråd med kravene i EUs vanndirektiv.

— Det er ennå langt fram i tid at man kan bade i Nitelva, men ett sted må jobben starte. Skedsmo skal gjøre sin del, og vi skal presse på for at andre kommuner med store utslipp følger opp, sier Bjerkholt.

Mer kunnskap i skolen

Venstre gikk til valg på å styrke kvaliteten i Skedsmo-skolen. Nå skal det komme en opptrappingsplan for å øke lærertettheten og heve lærernes kompetanse gjennom styrking av etterutdanningstilbudet. Også rådgivningstjenesten skal forbedres.

— Vi leverer på kvalitet i skolen. I løpet av perioden vil det også komme en ny Asak skole og en ny skole på Kjeller. Venstre skal ha nestlederen i hovedutvalg for undervisning, og skal stå på for at dette blir gjennomført så fort som mulig, sier den unge Venstre-lederen.

— Vi har lagt grunnlaget. Nå begynner jobben med å omsette gode målsetninger til handling som gir praktiske resultater. Jeg gleder meg til å ta fatt på den jobben. Venstres velgere kan vente seg god uttelling for sin stemme, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**