Grønnesby søker fritak

Mari Spidsberg Grønnesby, som ble valgt inn i kommunestyret for Venstre, har meldt flytting til Lørenskog og derfor søkt fritak fra sitt verv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mari Spidsberg Grønnesby

Foto: Venstre

Inn som ny fast representant kommer veteranen Anne-Line Gudbjørgsrud. Hun har imidlertid av personlige årsaker valgt å søke permisjon for de første to årene. Terje Sørlien vil i den perioden møte som hennes vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**