Våre folkevalgte

Venstre har to representanter i kommunestyret, én representant i formannskapet, to i hovedutvalg for undervisning og én i hovedutvalg for kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Boye Bjerkholt
Varaordfører
Gruppeleder, kommunestyret
Medlem, formannskapet
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

Anne Line Gudbjørgsrud
Medlem, kommunestyret
E-post: [email protected]
Telefon: 47012192

Marius Sæther
Nestleder, hovedutvalg for undervisning
E-post: [email protected]
Telefon: 92811701

Nichlas Dalstein
Medlem, hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk
E-post: [email protected]
Telefon: 92281959

VARALISTE

Venstre har et teknisk samarbeid med Pensjonistpartiet om én plass og to varaplasser i formannskapet, og et teknisk samarbeid med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om seks faste plasser og 14 varaplasser i de fire hovedutvalgene. De tre partiene har tilsammen to representanter i HUU og HUK, og én representant i HUH og HUT. Av disse, har Venstre to faste plasser og fem varaplasser.

Kommunestyret
1. vara: Terje Sørlien
2. vara: Tom Klemetzen
3. vara: Birgitta Prøis
4. vara: Nichlas Dalstein

Formannskapet
2. vara: Anne Line Gudbjørgsrud

Hovedutvalg for undervisning (HUU)
1. vara: Boye Bjerkholt
4. vara: Terje Sørlien

Hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk (HUK)
3. vara: Kim Stidahl

Hovedutvalg for helse og sosial (HUH)
2. vara: Ida Kurland

Hovedutvalg for teknisk/planutvalget (HUT)
2. vara: Birgitta Prøis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**