Glemmer museene — nok en gang

Venstre er forundret over at Giske ikke klarer å prioritere museene i et ellers så omfattende kulturbudsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Jeg stiller meg undrende til at Regjeringen — som har allverdens penger å dele ut og rekordhøye skatteinntekter — ikke prioriterer økte bevilgninger til museene, sier nestleder i Venstre Trine Skei Grande.

Museumsreformen
I løpet av de siste årene har landets 280 museer slått seg sammen til om lag 100 administrative enheter. 50 millioner kroner gjenstår for å fullføre museumsreformen, som regnes som en av de mest omfattende i Kulturdepartementets historie.

Også i forbindelse med fjorårets budsjett var Venstre kritiske til Regjeringens manglende oppfølging av museumsreformen. Museene var forespeilet 40 millioner kroner i økning i fjor, men fikk bare 23 mill. kr. i realøkning. I år er bevilgningene omtrent på tilsvarende nivå, og det mangler derfor en betydelig andel for å fullfinansiere museumsreformen. – Kulturministeren glemmer altså museene — nok en gang, påpeker Skei Grande

Profilløst
– Kulturbudsjettet sett under ett mangler en tydelig profil og med bevilgninger spredt over alt. Jeg undrer meg om ikke kulturministereren har noen annen agenda enn å tekkes alle, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**