Ikke et løft for flere politistillinger

Venstres stortingsrepresentant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum er overasket over Arne Johannessens omfavning av justisministerens prioriteringer og mener årets budsjett er for svakt når det gjelder det økte behovet for flere politifolk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre har tidligere i år tatt til ordet for 3000 nye stillinger i politiet over en tiårsperiode.

– Jeg synes spesielt styrkingen av Oslo-politiet er for svak i forhold til de utfordringer vi står ovenfor, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Oslo er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken og politiet i Oslo har særlige utfordringer med å sikre borgernes trygghet. Etter Venstres syn er det behov for økt satsing på politiet, særlig for å styrke utetjenesten og arbeidet mot organisert kriminalitet.

– For å få flere politifolk må vi øke både de sivile stillingene og opptaket på Politihøgskolen, forklarer Dørum.

Venstre anbefaler at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister med ca. 90 personer i året. Det vil gi ca 900 nye stillinger etter 10 år. Når det gjelder Politihøgskolen ønsker Venstre at Politihøgskolen øker opptaket til ca 550 pr. år. Regjeringen derimot foreslår å videreføre dagens opptak – som er på 432 studenter.

Til sammen vil Venstres anbefaling føre til at politiet tilføres 3000 nye stillinger over en tiårsperiode.
– Vi foreslår at minst ¼ av stillingene besettes i Oslo-området. Det innebærer en helt annen satsing en de bevilgningene til Oslo-politiet som regjeringen foreslår, som innebærer en helårsvirkning av forslaget i revidert budsjett for 2007, sier Dørum.

– Allerede nå i forbindelse med statsbudsjettet vil Venstre legge inn penger til dette, avslutter Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**