Lite håp for nye skolebygg

Samarbeidsregjeringen innførte ordningen med rentekompensasjon for skolebygg i 2002.
Den rødgrønne regjeringen sier i Soria Moria-erklæringen at de vil videreføre og styrke rentekompensasjonsordningen for skolebygg, fram til 2009. Men allerede i 2007 er investeringsrammen på 15 mrd kr brukt opp og regjeringen lar være å tilføre nye midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Dette er dårlige nyheter for mange kommuner som planlegger nye skolebygg og rehabilitering av skoler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson, Vera Lysklætt.

– Ekstra ille blir dette når byggekostnadene er i dramatisk økning, samtidig som muligheten til å få rentekompensasjon nå stoppes, sier Lysklætt og er svært bekymret for arbeids- og læringsmiljøet i mange skoler som sårt trenger å utbedres. Hun frykter at konsekvensen blir at mange prosjekter nå blir stanset.

– Selv om kommunene har fått mer penger de siste årene, så er det ikke i nærheten av å skaffe inntekter nok til tunge investeringer i skolebygg, sier Vera Lysklætt og viser til at nye grunnskoler i dag gjerne har en kostnadsramme på mellom 30 og 200 mill kr, mens nye videregående skoler ligger på mellom 500 mill kr og 1 mrd kr. –

Lysklætt sier videre at hun og Venstre vil prøve å finne midler i sitt alternative budsjett til å øke investeringsrammen for nye skolebygg fram til 2009. En rapport fra Barneombudet viser at over 40 prosent av skolene har et skolemiljø som bryter med elevenes lovfestede rett til et godt arbeidsmilø, som ble vedtatt av Stortinget i 2003.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**