Miljø og samferdsel

En omlegging til mer grønne avgifter slik som statsbudsjettet legger opp til på noen punkter, er også Venstre enig i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Drivstoff

Det er riktig at forurenseren må betale, dersom vi skal få løst viktige miljøutfordringer. Det viktigste er derimot å kombinere pisk med gulrot. Der synes jeg ikke statsbudsjettet er godt nok.

Regjeringen legger opp til at dieselavgiften skal øke med ca 40 øre. Dette burde vært sett i sammenheng med en betydelig økt tilgang på miljøvennlig drivstoff. Da ville forbrukerne hatt et reelt valg. Det har vi ikke i dag, og avgiften vil ikke få den miljøeffekten den kunne fått hvis forbrukerne hadde hatt et miljøvennlig alternativ. Nå fyller vi like mye som før og slipper ut like mye utslipp som før, men det vil koste ekstra. Hensikten burde være å redusere utslippene, ikke bare gjøre det dyrere å kjøre.

Det er et stort behov for å øke tilgangen på miljøvennlig drivstoff. Da mener jeg ikke råvarer produsert på dyrka mark som må brukes til å dyrke mat til verdens fattige. Biodrivstoff må produseres på en miljøvennlig og samfunnsriktig måte. I Telemark har vi råstoff i form av trevirke, vi har villige forbrukere, vi har kompetanse, men det er foreløpig for dyrt å gjøre noe med det. Dette kunne regjeringen bidratt til ved å gi mer fristende incentiver i form av f.eks investeringsstøtte til pilotprosjekt, slik at dette kunne blitt realisert i Telemark nå. Til nytte for næringslivet, forbrukerne og miljøet.

Tonje Løwer Gurholt
Leder Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**