Støtter beslutning om soldater til Darfur

Venstre støtter Regjeringens beslutning om å sende norske soldater til Darfur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Jeg er tilfreds med at Norge, sammen med Sverige, vil bidra med rundt 400 soldater til en ingeniørbataljon som skal settes inn i Darfur, fremholder Anne Margrethe Larsen, Venstres utenrikspolitiske talskvinne.

Norge vil bidra med omlag 170 mann, herunder 4-16 politimenn, og styrken skal etter planen settes inn fra årsskiftet. Bataljonen vil inngå i United Nations African Union Mission in Darfur, UNAMID, hvor FN og Den afrikanske union, AU, skal opprette en hybridstryke på 26.000 soldater og politifolk. Den vil operere under et FN-mandat gitt av FNs sikkerhetsråd 31.juli 2007.

Humanitær krise
Anne Margrethe Larsen peker på den omfattende humanitære krisen som utspiller seg i Darfur, og at det påhviler verdenssamfunnet generelt, og rike land som Norge spesielt, å gjøre hva de kan for å få slutt på den.

– Over 200.000 mennesker er blitt drept av sult og uro, og 2,5 millioner er fordrevet fra sine hjem siden 2003. Dette kan vi ikke bare sitte og se på, fremholder Anne Margrethe Larsen.

Hun mener at det norske bidraget er en naturlig forlengelse av et betydelig engasjement i regionen fra ulike norske regjeringer. Herunder kan nevnes at Norge bidro aktivt til fredsprosessen mellom Nord- og Sør-Sudan, og at Norge gjennom en årrekke har bidratt med utviklingshjelp.

Sikkerhet
Anne Margrethe Larsen er bekymret for sikkerheten til den norske styrken. 30.september gikk væpnede menn til angrep på en base tilhørende AU-styrken i Darfur. Minst ti soldater ble drept og flere er fortsatt savnet. Den sudanske hæren og ulike opprørsgrupper anklager hverandre for å stå bak angrepet.

– Dette viser noe av den risiko UNAMID skal utsettes for, og understreker at dette vil blir et meget krevende oppdrag, fremholder Anne Margrethe Larsen.

UNAMID har fått et stryket mandat i forhold til det AU har hatt frem til nå. Anne Margrethe Larsen håper at dette mandatet viser seg å være sterkt nok for at UNAMID kan utføre oppdraget sitt på en forsvarlig måte.

Hun vektlegger ellers betydningen av at det parallelt med den militære innsatsen arbeides aktivt på den politiske fronten for å skape fred og få slutt på den humanitære krisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**