Vil ha sterkere satsing på rus- og rehabilitering

Venstre er fornøyd med regjeringens økning for verdens fattige, men er skuffet over at kampen mot fattigdom i Norge er lite målrettet. – Det er nødvendig med konkrete tiltak for å hindre at flere faller utenfor, sier Venstrerepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dårlig rusoppfølging
Venstres Gunvald Ludvigsen mener det er urovekkende at rusmisbrukere står så lenge i kø for behandling, og ikke får tilgang på nødvendige og basale helsetjenester.

– Køene for metadonbehandling er for lange. Det er for dårlig oppfølging etter avrusning i en situasjon hvor rusmisbrukere er særlig sårbare. Rusmisbrukere blir altfor ofte sendt tilbake til rusbelastede bomiljøer etter behandling, konstaterer Ludvigsen. – Det er skuffende at regjeringen ikke legger inn mer penger til de som sliter aller mest i vårt samfunn, sier Ludvigsen.

Vil ha mer forebygging og rehabilitering
– Rehabiliteringstiltak får folk raskere tilbake i arbeid, noe som er et uttalt mål for regjeringen. Det er billigere for samfunnet at folk får gode rehabiliteringstilbud, enn at de går lenge utenfor arbeidslivet og venter på tilbud, sier Venstres André N.Skjelstad.

Skjelstad og Ludvigsen mener det er overraskende at regjeringen ikke prioriterer de som faller utenfor arbeidslivet sterkere.
– Dette er en viktig del av det å bekjempe fattigdom. Muskel- og skjelettlidelser står for en høy andel av sykefraværet, og bedre rehabilitering og vekt på forebygging vil kunne få flere tilbake i arbeid, og færre utstøtt fra arbeidslivet, sier de to.

Mer til de som sliter mest
Venstre mener det er nødvendig med et skikkelig løft for alle de som sliter.

– Vi er i en eventyrlig økonomisk situasjon, og hadde håpet at regjeringen ville gjort mer for de bostedsløse og de fattigste.Venstre vil i sitt alternative budsjett forplikte seg økonomisk for de som sliter med rusproblemer, sier André N.Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**