Krever sterkere satsing mot helseskadelige kjemikalier

Venstre satte i dag fokus på helseskadelige kjemikalier i en interpellasjon i Stortinget. – Om lag 800 mennesker dør årlig som følge av skadelige kjemikalier på arbeidsplassen, sier Venstrerepresentanten André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Det er grunn til å tro at helseskader knyttet til kjemikalier bare vil øke all den tid vi stadig får flere produkter som inneholder flere nye kjemikalier, sa Skjelstad under dagens debatt i Stortinget.

– Det er grunn til å tro at helseskader knyttet til kjemikalier bare vil øke all den tid vi stadig får flere produkter som inneholder flere nye kjemikalier, sa Skjelstad under dagens debatt i Stortinget.
Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

Kjemikalier er i stor grad knyttet til produksjons – og forbruksmønster i samfunnet. Håndtering av kjemikalier berører alle mennesker, både i dagliglivet og på den enkelte arbeidsplass. – Dette er en viktig del av miljødebatten som Venstre vil følge nøye opp, det er urovekkende at dette har så lite fokus, sier Skjelstad.

– Arbeidstilsynet må i større grad bruke de sanksjonsmulighetene de har til rådighet mot bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven når det gjelder farlige kjemikalier. Selv om de ikke har mulighet til å avdekke all dårlig praksis så bør innsatsen styrkes. Arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljøloven må det reageres mot i form av bøter eller politianmeldelse, på lik linje med andre lovbrudd, sier Skjelstad.

Vil ha mer forebygging
– Til tross for at det har vært en nedgang i utslipp knyttet til industri, så ser vi at det stadig kommer nye produkter på markedet som er mangelfullt testet. Det er grunn til å tro at helseskader knyttet til kjemikalier bare vil øke all den tid vi stadig får flere produkter som inneholder flere nye kjemikalier, sier Skjelstad.

– Vi har et omfattende regelverk, men verdens beste lovverk hjelper ikke hvis det ikke blir fulgt. En del av disse yrkene er preget av en machokultur hvor verneutstyr ikke blir tilstrekkelig vektlagt. Her må vi jobbe med holdninger både hos arbeidsgivere og hos den enkelte arbeidstaker, sier Skjelstad.

Mer forskning
Venstre tror det er nødvendig med mer bevisstgjøring også hos mange fastleger. Det kan være vanskelig å finne årsakssammenhenger mellom skadelige kjemikalier og arbeidssituasjon, og derved er det sannsynlig at det er en underrapportering på dette området.

– Regjeringen bør sette dette problemet høyere opp på dagsorden, og sette alle relevante tilsyn i stand til å foreta flere kontroller. Det er grunn til å tro at mange ville handlet annerledes hvis de var klar over hvor farlig mange kjemikalier er. – Dette er miljøproblem som angår oss alle, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**