Manglet 159 stemmer i Troms

Troms V manglet 159 stemmer for å få mandat nr 2 i fylkestinget viser valgboka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Roar pass 2 07

Foto: D Stefanussen

Venstre fikk 17. mandatet og det 38. Men det er bare 37 plasser i fylkestinget i Troms.
-Med 7 stemmer mer per kommune hadde det holdt, eller hvis Harstad og Lenvik hadde nådd snittet for Venstre i Troms, 3,8%: Det hadde akkurat vært nok, sier fylkesleder Roar Sollied. Siste mandatet gikk til Høyre.

-Slik situasjonen ble ved konstitueringa, hadde det kanskje ikke hjulpet så veldig mye på i forhold til å komme i posisjon, men det ville ha gitt Venstre flere verv. Viktigst er likevel at det ville nærmest ha halvert arbeidsmengden min i fylkestinget, sier Sollied, som likevel må si seg fornøyd med 1% framgang fra 2003.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**