Statsbudsjettet skuffer

Regjeringens forslag til budsjett for 2008 gir ikke det løftet innen kollektivtrafikken som er nødvendig for Hordaland. Venstre mener økt støtte til kollektivtiltak i byområdene er helt nødvendig om man skal ha noen håp om å stagge veksten i biltrafikken, uttaler Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Han peker på at regjeringen svikter både innefor jernbanen og i satsingen på øvrig kollektivtrafikk i byområdene.

– Regjeringens forslag til kollektivsatsing i byområdene er alt for dårlig. Det betyr at viktige tiltak for redusert reisetid og økt kapasiteten blir satt på vent, og at folk må belage seg på å sitte i kø på bussen også fremover, uttaler Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen.

Anne Beth og Harald

Foto: Kari Østervold Toft

– Det foreslås ikke tilstrekkelig økning i tilskuddet til den kommunale kollektivtrafikken i byområdene. Etterslepet innen tilrettelegging for bedre og raskere kollektivtrafikk på vegnettet i de store byene tas heller ikke igjen. I tillegg er satsingen på Bybanen noe regjeringen kunne markert seg på, men hvor de svikter. Hordaland Venstre hadde sterke forventninger om et løft innen kollektivtrafikken, men dette budsjettet skuffer. Når vi vet at samferdselsektoren står for om lag en tredjedel av klimagassutslippene, er det underlig at det ikke satses mer på kollektivtrafikk fra regjeringens side, avslutter Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**