Venstre alene igjen i sentrum

Krf har med et stort flertall forlatt det politiske sentrum med det valget de nå har gjort. Venstre valgte å forlate byrådsforhandlingene når Høyre og Krf ville søke seg inn i et flertallsbyråd med Frp. Grunnen til dette er enkel, de politiske forskjellene mellom Frp og Venstre er så store innenfor saker som miljø, byutvikling, intergrering og verdisyn at et samarbeid ville vært fullstendig umulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Hans-Carl Tveit

– Det er ikke tvil om at det nye byrådssamarbeidet vil dra det politiske tyngdepunktet i Bergen ut mot ytterste høyre, at enkelte i Krf forsøker å fremstille den politiske plattformen som en seier for sentrum har jeg vanskelig for å ta seriøst, uttaler Venstres påtroppende gruppeleder Hans-Carl Tveit.

– Den politiske plattformen som Krfs representantskap i dag har sagt at de ønsker å danne byråd på, er så ullen at jeg ikke kan se hvilke gjennomslag vi i sentrum kan få de kommende fire årene. Og etter kveldens møte er det tydelig at de moderate kreftene i Krf har tapt et viktig verdivalg som kan få nasjonale konsekvenser, uttaler bystyrerepresentant, Anders Skoglund

– Når lederen i Bergen Krf, Thomas Moltu, uttaler at et samarbeid med Frp er mer naturlig enn et samarbeid med oss ekstreme verdiliberale i Venstre er det tydelig at de ytterliggående konservative kreftene har tatt kontroll over Krf på bekostning av de moderate og gode samarbeidspartnerne vi har hatt i sentrum tidligere, fortsetter Tveit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**