Forskjellsbehandling svikter fiskerne

Venstres stortingsrepresentant for Finnmark, Vera Lysklætt, er kraftig provosert over regjeringens manglende satsing på fiskerne. – En næring som i Nord-Norge er truet av forgubbing, trenger nysatsing ikke skatteskjerpelser, sier Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det var under Stortingets spørretime denne uken, at Vera Lysklætt tok for seg regjeringens innstramminger for fiskerne i forslaget til statsbudsjett 2008.

Fisk, båt, fiskeskøyte

Foto: Tone Rasmussen

– Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til nettolønnsordningene for sjøfolk med 380 mill. kr, samtidig som de foreslår en nominell videreføring av bl.a. fiskerfradraget. Dette er i realiteten en skatteskjerpelse for fiskerne, og det kan vi ikke godta, sier Venstres Lysklætt.

Svakt svar fra Pedersen
I spørretime stilte Lysklætt fiskeriminister Pedersen følgende spørsmål: "Er statsråden komfortabel med at Regjeringens politikk medfører at arbeidskraft forsvinner fra fiskerflåten og over til øvrig skipsfart på grunn av en forskjellsbehandling mellom ansatte på fartøy som kommer inn under nettolønnsordningen og de ansatte på fiskerfartøy?"

Helga Pedersen svarte at rekruttering til næringen ikke bare er avhengig av fiskerfradraget.
Hun påpekte at nettolønnsordningen og fiskerfradraget er en liten bit av et veldig stort bilde, og viste til at regjeringen ville komme tilbake med evt. tiltak.

Forgubbing
Lysklætt frykter at regjeringens skatteskjerpelser bidrar til en ytterligere forgubbing fiskeflåten nordpå, og at resultatet blir at fiskerne rømmer over til andre marine næringer som tilbyr bedre betingelser. Nord-Norge har landets eldste fiskeflåte. “Forgubbinga” i fiskeflåten nordpå skyldes at landsdelen er mest avhengig av kystflåten, og at det er her nybygging og tempo i utskifting er lavest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**