Nestleder i Utdanning og helse

Ved konstitueringen av fylkestinget i Troms ble Roar Sollied nestleder av Utdanning- og helsekomitèen. Ellers ble det skralt med verv, som forrige gang, slik det er når man har bare ett mandat og er i opposisjonsblokka, sier Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Posisjonen ga opposisjonen leder av Kultur- og Næringskomiteen og nestleder i Utdanning og helse. FrP fikk lederjvervet mens Venstre fikk nestledervervet. De andre opposisjonspartiene fordelte plasser i andre utvalg, råd og styrer, som det heller ikke er mange igjen av til fordeling siden svært mange nå ligger til Fylkesrådets disposisjon. I opposisjonen skulle verv også deles mellom FrP, Kystpartiet, SP, KrF, RV og Venstre, Venstre fikk følgende posisjoner:

Komitéer:
Utdanning og helse: Roar Sollied (nestleder) med vara:
Tone Rasmussen, Nils Kristian Sørheim Nilsen, Tove Smevik, Dulo Dizdarevic.
(Komiteen ledes av Kent Gudmundsen, H)
Den prinsippielle endringen fra forrige periode er at vara til komiteene skal følge rekken til fylkestinget, slik at en vara for en større partigruppe må gå inn i den komiteen der partiet har forfall. Dette tilsvarer ordningen på Stortinget.

Utvalg, styrer og råd:
I parentes bak antall plasser til opposisjonen:
Valgnemnda: Roar Sollied (nå fast) vara: Tone Rasmussen (ett til hvert parti)
Fylkesmøtet KS: 1. vara for SP: Roar Sollied (5)
Landstinget KS: 2. vara for 2xSP: Roar Sollied (2)
Politiske repr til kraftfylkesamarbeidet: vara for Oddvar Bjørnsen, SP: Vidkunn Haugli (1)
Eldrerådet: vara for Anne Vik, SP: Bitten Barman Jenssen (3)
Landsdelsutvalget: Vara for Line Haugan, FrP:Roar Sollied (2)
Kom-Rev Nord: vara for Jan K Pedersen, KrF: Jan Fjellstad (1)
Fylkeslandbruksstyret: vara for Widar Skogan KrF: Bjørn Mathisen (3)

Kjøttvekta ble for lett for øvrige styrer, råd og utvalg.

Øvrige komiteer med ledere og nestledere:
Kultur og Næringskomiteen: Line M Haugan, Frp (leder) og Liselotte Heiberg, AP (leder)
Miljø og samferdelskomiteen: Knut W Hansen, AP (leder) og Britt Skinstad Nordlund (H) nestleder
Plan- og økonomikomiteen: Ellen Øseth, SV (leder) og Tor Zachariassen, AP (nestleder).

Louis Edvardsen (FrP) ble leder av Kontrollutvalget, som er utvidet til 5. Britt Skinstad Nordlund (H) leder Fylkeslandbruksstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**