Utfordret fiskeriministeren om miljøfarlige skipsvrak

Vera Lysklætt utfordret fiskeriministeren om miljøfarlige skipsvrak under Trontaledebatten i går. – Jeg forstår godt at kystbefolkningen frykter konsekvensene for miljøet, dyrelivet og fiskeriene dersom olje plutselig frigjøres fra vrak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Regjeringa har gitt uttrykk for store ambisjoner på miljøområdet. Gamle skipsvrak langs kysten er tikkende miljøbomber. Ifølge Kystverket ligger det 2 000 tonn olje i vrak langs kysten, fordelt på 18 vrak. Og, ifølge Kystverket, representerer disse vrakene en forurensningsfare dersom de sprekker, og en har derfor anbefalt en tiltaksplan for tømming.

 Lysklætt frykter konsekvensene for kysten dersom olje frigjøres fra vrak.

Lysklætt frykter konsekvensene for kysten dersom olje frigjøres fra vrak.
Foto: Dag Vige

– I den siste tida har vi sett eksempler på tilstander som vekker uro. Ifølge kystbefolkningen i f.eks. Florø lekker det fra et gammelt skipsvrak. Jeg forstår godt at befolkningen frykter konsekvensene dersom oljen plutselig frigjøres fra vraket. Hvordan vil fiskeri- og kystministeren beskytte miljøet og fiskeriene langs kysten mot oljesøl fra gamle skipsvrak, spurte Lysklætt.

Svar fra Helga Pedersen
– Det er jo sånn at det ligger over 2 000 vrak langs Norskekysten. Med bakgrunn i det bad Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket om å lage en rapport om tilstanden til disse vrakene, og hva som eventuelt burde gjøres med dem. Rapporten fra Kystverket forelå i desember 2006, der Kystverket pekte spesielt på tilstanden til fem utpekte vrak, og sa at man burde begynne å vurdere de vrakene spesielt i 2008.

– Så har vi den siste tiden fått en ny situasjon med vraket i Moss, altså «Nordvard», som er ett av de fem vrakene som Kystverket pekte ut. Kystverket har nå gjort en vurdering av vraket, og vi avventer en anbefaling fra Kystverket en av de aller nærmeste dagene. Er situasjonen akutt, må vi selvfølgelig behandle det som en akutt situasjon. Når det gjelder de andre vrakene, skal vi selvfølgelig følge veldig nøye med på utviklingen. Folk langs kysten skal føle seg trygg på at vi har oversikt og kan sette i verk tiltak når det er nødvendig.

Forpliktende tiltaksplan
– Jeg hadde forventet et mer offensivt svar fra fiskeri- og kystministeren når man tar i betraktning den enorme miljøtrusselen disse skipsvrakene utgjør. En forpliktende tiltaksplan slik Kystverket ønsker, vil etter min mening være en fornuftig måte å angripe problemet på. Veldig mange skipsvrak har nå ligget og rustet såpass lenge på havets bunn og det er bare et tidsspørsmål før de begynner å lekke olje, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**