Invitasjon til fylkessamling

Hordaland Venstre inviterar til fylkessamling 16. og 17. november 2007 på Scandic Bergen Airport på Kokstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


PROGRAM

Fredag:
17.30 Frammøte — registrering
Kaffe og rundstykker

18.00 Velkomne!

Etter valet, og vegen vidare
Sentralstyremedlem Kari Østervold Toft deler tankar om det som har hendt og det me har framfor oss!

19.15 Pause

19.30 Kvifor gjekk det som det gjekk?
Kommunevalet sett frå utsida av professor, valsynsar og tidlegare
fotballdommar Johan Giertsen
Spørsmål og kommentarar

20.30 Slutt

21.00 Middag

Lørdag:
08.30 Venstrekvinnesamling

09.00 Kunsten å lukkast som folkevald
Kommunalråd og gruppeleiar, Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen

10.15 Pause

10.30 Medlemstalet i Hordaland må opp.

Torstein Hatlevik

Foto: Kari Østervold Toft

Korleis gjer vi det?
Kommunestyrerepresentant og fylkesstyremedlem Torstein Hatlevik

11.15 Gruppearbeid

12.30 Oppsummering av gruppearbeid

13.00 Avslutning og lunsj

Pris:
For buande:
Enkeltrom inkl. full pensjon pr. person kr 1219,-
Dobbeltrom inkl. full pensjon pr. person kr 1067,-

For ikkje buande:
Deltakaravgift fredag kr 150,-
Deltakaravgift lørdag kr 150,-
Lunsj kr 200,-
Middag kr 290,-

Påmeldingsfrist: innan 5. november til:

E-post: [email protected]
Fax: 55553061
Tlf.: 55553060
Hordaland Venstre, St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

Påmeldinga er bindande!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**