Venstre slår et slag for lokaldemokratiet

Under det konstituerende kommunestyremøtet, hadde Pål Selsjord Bjørseth flere forslag for å forbedre de demokratiske rammene for partiene i Trysil kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er opptatt av lokaldemokrati. Dette fikk vi flere eksempler på under det konstituerende kommunestyremøtet i Trysil 16. oktober. Pål Selsjord Bjørseth hadde foreberedt flere forslag for å bedre de demokratiske kårene i Trysil. Han foreslo at drift- og forvaltningsutvalget skulle utvides fra ni til 11 medlemmer, slik at det ble rom til alle opposisjonspartiene i dette viktige utvalget, men posisjonspartiene Ap/Sp mente at det måtte være “bra som det var”, som Sps Erik Lund sa det. Venstre var ikke fornøyd med dette svaret, og vil forfølge saken for å få til en evaluering av organiseringen av de kommunale utvalgene som Trysil har.

I formannskapet ble det heller ikke rom for alle opposisjonspartiene, siden KrF fikk såpass få stemmer. Venstre slo likevel et slag for at partier som kommer i en slik situasjon kan få såpass økonomisk kompensasjon at de kan ha mulighet til å møte som observatører, og at dette hjemles i permisjonsreglementet. – Dette er i demokratiets interesse, sier Pål Selsjord Bjørseth. – Det er såpass mye informasjon som går til partiene via formannskapet, at man blir avspist hvis man ikke har muligheter til å møte. Det kan ikke være lommeboka på den enkelte representant som skal avgjøre om man får den informasjonen alle partiene har rett på.

Venstre presiserer at KrF med dette forslaget ikke ville få tale-, forslags-, og stemmerett i formannskapet. – Det ville vært lovstridig, avslutter Pål.

Tilbake

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**