Bra med forskningsminister, men politikken må endres

Venstres Odd Einar Dørum er tilfreds med at det nå opprettes en egen statsrådspost for forskning og høyere utdanning slik Venstre har påpekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Jeg er glad for at statsministeren lytter til Venstres og forsker-Norges råd om å sette inn en forskningsminister. Det var nødvendig, men er ikke tilstrekkelig fordi det er den rødgrønne politikken som må endres. Det grunnleggende problemet med denne regjeringen er at den har manglet en troverdig politikk for forskning og høyere utdanning, påpeker Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Forskning fremdeles nedprioritert
Dørum mener statsministeren også må sørge for at forskning og høyere utdanning prioriteres langt høyere i budsjettet.
– Det er urovekkende at statsministeren i sin presentasjon av de nye statsrådene fortsatt bortforklarer hvor svakt det fremlagte statsbudsjettet er med hensyn til forskning og høyere utdanning, sier Dørum.

– Jeg håper statsrådsskiftet også medfører et skifte av politikk og en langt høyere prioritering av forskning og høyere utdanning, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**