Frykter misbruk av eiermakt

– Det er et åpenbart potensial for at Telenor kan misbruke sin eiermakt innenfor de nye markedene. Venstre ønsker derfor en utredning om Telenors vertikale integrering, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Skei Grande peker på den vertikale integreringen som en av de største utfordringene i mediemarkedet i tiden som kommer: – Telenor eier selve infrastrukturen i de nye markedene, de eier tjenester i nett og de eier innholdet som tilbys. De er på plass i alle ledd i verdikjeden. Det er klart at dette kan være et potensielt problem.

Bedre konkurranse
Det svenske post- og teletilsynet foreslo nylig å skille ut den tidligere monopolisten TeliaSoneras aksessnett, gjennom en såkalt “funksjonell separasjon”. Begrunnelsen for et slikt skille er at det vil gi bedre konkurranse og dermed også et bedre internettilbud for befolkningen.

– Venstres landsstyre mener at en utskillelse av den infrastrukturen som aksess utgjør for Telenor er veien å gå i Norge også, og dette bør stå sentralt i en utredning om Telenors vertikale integrering sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Må utrede
I en debatt i Stortinget i dag oppfordret Venstres Borghild Tenden Regjeringen til å sette i gang en utredning rundt dette spørsmålet. Hun viste til at Telenor Sverige støtter forslaget om at aksessnettet til Telia Sonera skilles ut i en egen enhet.

– Venstre vil oppfordre regjeringen til å utrede et slikt skille også i Norge. Gitt Telenors syn på dette spørsmålet i Sverige, er jeg sikker på at de vil være enig i dette også i Norge, sa Tenden i debatten.

For stor markedsaktør
Vårens debatt om Telenors frakobling av nettsamarbeidet Norway Internet Exchange (NIX) avslørte blant annet at Telenor har en alt for stor markedsposisjon i det norske bredbåndsnettet. Det er uheldig at en slik aktør både er en dominerende leverandør av innholdstjenester og eier av infrastrukturen.

– I verste fall kan en slik dominerende markedsmakt føre til at innholdet på internett går fra å være fritt og uavhengig til å bli styrt av de største og dominerende aktørene innenfor infrastruktur og innhold. NIX-saken aktualiserte en rekke prinsipielle problemstillinger knyttet til eierstrukturer og markedsmakt, påpeker Skei Grande.

Mer informasjon
1) Les pressemeldingen fra det svenske næringsdepartementet om funksjonell separasjon av teleoperatører.
2) Les Telenor Sveriges høringsuttalelse her.
3) Les uttalelsen fra Venstres landsstyremøte i september her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**