Skuffende om havmøller

Stortinget behandlet i dag et forslag fra Gunnar Kvassheim, Vera Lysklætt, Leif Helge Kongshaug og Anne Margrethe Larsen om en nasjonal strategi for utvikling av vindkraftenergi basert på havmøller. Venstre mener det er skuffende at regjeringspartiene AP, SV og SP stemte ned forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Havmøller

Foto: Siragrunnen AS

– Satsing på havmøller er en viktig del av innstillingen til Lavutslippsutvalget. Men da Venstre fremmet sitt forslag i april, var ikke dette temaet på den politiske dagsordenen. Etter hvert har det blitt mange nyfrelste. Det er positivt at Venstres forslag om en nasjonal strategi for å satse på havmøller har bidratt til å sette dette viktige spørsmålet på den politiske dagsordenen, sa Kvassheim i stortingsdebatten om forslaget idag.

 Gunnar Kvassheim er skuffet over at AP, SV og Sp ikke vil ha en nasjonal strategi for vindkraft basert på havmøller.

Gunnar Kvassheim er skuffet over at AP, SV og Sp ikke vil ha en nasjonal strategi for vindkraft basert på havmøller.

Enighet, men ambisjonsløst
– Men det vi definitivt ikke trenger, er nok et område i energipolitikken med tilsynelatende full enighet og store ambisjoner, men ikke den politikken som trengs for å utløse de tiltakene som er nødvendige, sa Kvassheim.

– I debatten i dag har det blitt dokumentert at havmøller har et enormt potensial som kan gi store mengder ren energi, og som også kan knyttes opp til elektrifisering offshore og dermed bidra til betydelig reduksjon av klimagassutslippene, ikke bare indirekte, men også direkte. Det er også svært spennende at knyttet til havmølleproduksjon er det store industrielle muligheter for en nasjon med en industri som har lang og god erfaring knyttet til offshoreinstallasjoner, sa Kvassheim

Må komme igang
– Derfor er det nødvendig å komme i gang med tyngde og med samordnet innsats når det gjelde havmøller. Det er derfor en nasjonal strategi er nødvendig. Jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke vil være med på det forslaget Venstre har fremmet, og som får tilslutning fra en samlet opposisjon, sa Kvassheim.

Mer informasjon
– Forslaget kan du laste ned her.
– Stortingsdebatten om forslaget kan du laste ned her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**