Framtidsinvesteringer mangler for Møre og Romsdal

Venstres stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug mener fylket har grunn til å være skuffet over dagens budsjett. — Vi trenger mer penger til rassikring, reperasjon av Freifjordtunellen, Stad skipstunell er fortsatt på utredningsstadiet og det blir ikke gitt noen signaler om nytt sykehus i Molde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Kongshaug mener Møre og Romsdal kommer dårlig ut i dette budsjettet. Rekordhøye inntekter gir gode muligheter til å satse på framtida.

– Derfor er det skuffende at viktige framtidsinvesteringer for fylket uteblir.

Sykehus og helse
På helseområdet er det ingen økning som tilsier en reduksjon i pasientkøene. Med dette budsjettet må vi altså fortsette å leve med pasientkøene. Et tiltak som kunne vært et viktig skritt for framtida, er signaler om et nytt sykehus i Molde. Også her vegrer regjeringen seg for å ta grep, sier Leif Helge Konghaug.

Rassikring
Rasikringsprosjekterne står i kø i Møre og Romsdal.
– Folk føler en ytrygghet hver dag når de sender sine barn til skolen. Derfor er det trist å registrere at regjeringen ikke skjønner det behovet distriktene har for en trygg arbeids- og skolevei, påpeker en oppgitt Kongshaug. Han synes også det er skammelig at er avsatt vedlikeholdsmidler til Freifjordtunellen, som medfører at bilistene fortsatt kjører i mørke og saltvann.

Avslører regjeringens grunderbløff
Venstre karakteriserer regjeringens såkalte gründersatsing som en ren bløff.

– De siste månedene har de varslet å bedre de sosiale ordningene for de selvstendig næringsdrivende, med å gi disse en rett til fødselspenger fra 1. juli 2008. Samtidig sendes regningen til de samme gjennom en økning av trygdeavgiften, og for 2008 er denne mye større enn utgiftsøkningen. Regjeringen tar inn 95 millioner kroner, mens de bare gir tilbake 60 millioner tilbake til de selvstendig næringsdrivende.

Venstre og Kongshaug har ved flere budsjettbehandlinger foreslått at selvstendig næringsdrivende gis rett til 100 prosent dekning av svangerskapspenger, omsorgspenger og sykepenger under svangerskap.

– Forslaget ble nedstemt av SP, SV og AP. Det er skuffende fordi Venstre mener bedre sosiale ordninger kan gi større trygghet og mer motivasjon for flere kvinner til å starte opp for seg selv, sier Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**