Plassér vindmøllene til havs

Venstres stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug vil plassere vindmøllene til havs. – Såkalte havmøller har energipotensiale på fem ganger Norges totale kraftproduksjon. Samtidig kan vi unngå konfliktene rundt vindmølleparker på og i nærheten av land, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Havmøller

Foto: Siragrunnen AS

I løpet av noen korte uker har prisen på strøm doblet seg, og regjeringen kommer ikke på banen med gode tiltak for fornybar energi. Tirsdag stemte regjeringspartiene ned et forslag fra Venstre om havmøller, der Kongshaug var en av forslagsstillerne.

– Med havmøller kan man slå to fluer i en smekk. En kraftig økning i produksjonen av miljøvennlig fornybar energi, samtidig som dette ikke kommer i konflikt med reiseliv, kulturlandskap og dyreliv, sier Kongshaug.

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Viktig for Møre- og Romsdal
– Vårt fylke har en maritim industri som bare går og venter på et klarsignal fra regjeringen. Norske industribedrifter og forskningsmiljøer er allerede i gang med utviklingen av havmøller. Møre og Romsdal har en industri med lang og god erfaring knyttet til offshoreinstallasjoner, derfor ligger det også store industrielle muligheter i havmølleproduksjon. Vi har kompetanse og investeringsmiljøer som er villige til å satse, men da må det gis et klart signal fra Storting og regjering, sier Kongshaug.

Han er skuffet over at regjeringen ikke støttet Venstres forslag om en nasjonal strategi for utvikling av vindkraftproduksjon basert på havmøller. Flytende havmøller kan plasseres i store anlegg langt utenfor synsvidde fra land og områder med sårbart dyreliv. Potensialet for produksjon av vindkraft med havmøller er enormt. Et anlegg med havmøller på om lag 100 kvadratkilometer i utstrekning vil gi en årsproduksjon på omtrent 4,5 TWh elektrisk kraft, eller nærmere fem prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i dag.

Miljøvennlig
Kongshaug peker også på at fornybar energi fra havmøller kan bidra til elektrifisering offshore, og dermed en betydelig reduksjon av klimagassutslippene.

– I vår tid, hvor hovedutfordringen er klima, er det viktig å være i forkant med satsing på fornybar energi, slik at vi kan se våre barn og barnebarn i øynene og ikke måtte senke blikket i møtet med kommende generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**