Sagene V i bydelsutvalget

Sagene Bydelsutvalg har avholdt konstituerende møte og Sagene Venstre har fått tildelt en rekke sentrale posisjoner i bydelen i valgperioden 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Onsdag 17. oktober ble det avholdt konstituerende møte i bydelsutvalget på Sagene. Etter å ha gjort en teknisk samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og Høyre ble følgende utfallet for oss:

Representanter i Bydelsutvalget:
Inge Carlén og Guro Svenkerud Fresvik
Medlem i arbeidsutvalget: Inge Carlén
Leder i Barn- og ungekomitéen: Guro Svenkerud Fresvik
Medlem i Helse- og sosialkomitéen: Ragnar Skjøld
Medlem i Bydelsutviklingskomitéen: Lars Olav Fosse
Medlem i lokal klagenemd: Anne-Grethe Eeg Storli
Leder for tilsynsutvalg for hjemmetjenesten: Eva Borgeteien

Per overrein fra AP ble valgt som BU-leder og Kjell Erichsen fra H som nestleder. Arbeidsutvalget består nå av to fra AP, en fra SV, en fra H og en fra V.

Sagene Venstre er svært fornøyd med uttellingen vi har fått for våre to representanter og med en oppslutning på 12,2% lokalt. Vi skal nå jobbe knallhardt for å få gjennomført god venstrepolitikk de neste fire årene, og vi skal være gode ambassadører for befolkningen i Sagene overfor bystyrepolitikerne og andre.

Høstens møteplan for Sagene Venstre er:
Tirsdag 13. november: gruppemøte klokken 18:00, styremøte klokken 19:00
Tirsdag 4. desember: gruppemøte klokken 18:00

Styret har besluttet å dele opp vår møtevirksomhet i gruppemøter og styremøter. Gruppemøtet behandler saker som skal opp i bydelen, styremøtet behandler saker for styret i Sagene Venstre – med alt det måtte innebære – og vil bli avholdt noe sjeldnere. Begge møter er åpne, og alle medlemmer er velkommen til å delta! Møtene blir avholdt på Venstres hus dersom ikke annet annonseres.

Årsmøtet i Sagene Venstre vil avholdes onsdag 12. desember et sted i bydelen – følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**