Styrket Norad nødvendig for bedre bistandskontroll

Riksrevisjonen retter kraftig kritikk mot Utenriksdepartementet for bistandsrot. – Dette krever skjerpede rutiner og prosedyrer for å avdekke mislighold med bistandspenger. Da er det naturlig at midlene til sentral uavhengig evaluering gjennom Norad økes, sier Venstres utenrikspolitiske talskvinne Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Riksrevisjonens ferske gjennomgang av de ulike departementene for 2006 får norsk bistandsforvaltning kraftig kritikk. Stikkord som går igjen er mangel på rutiner og kontroll og dårlig mål- og resultatoppnåelse, samtidig er bistandsministeren overbevist om at midlene i all hovedsak er blitt brukt på riktig måte.

Anne Margrethe Larsen

Foto: Rune Kongsro

Farlig bagatellisering
– Jeg vil advare mot en slik bagatellisering. Nylige erfaringer fra Sverige, viser mislighold i fem av femten bistandsprosjekter. Hovedproblemet er at gode intensjoner rundt kontroller ikke følges opp med tilstrekkelige ressurser. Bistandsbudsjettet har vokst til over 22 mrd. korner, noe Venstre er meget glade for, men dessverre er bevilgningene til uavhengige evalueringer gjennom Norad forsvinnende små, påpeker Anne Margrethe Larsen.

Uavhengig evaluering
I 2006 ble det brukt 12,6 mill kroner på sentral uavhengig evaluering (Norad), mot 20 mill i 2007.
– Norad får nesten ingen økning i sitt budsjett i regjeringens fremlagte budsjettforslag, påpeker Larsen. Hun slår fast at den uavhengige evalueringen er meget viktig med hensyn til å sikre kvaliteten på bistanden.

– Venstre ser det som en fordel at mye av kvalitetssikringen og evaluering av norsk bistand er delegert til Norad. Dette vil styrke Norads autonomi, integritet og innflytelse i kvalitetssikring av bistand. Det av avgjørende betydning at bistandspengene brukes på en god måte for å sikre en politisk støtte for et fortsatt høyt nivå på fremtidig bistand. Innen bistanden er Venstre ikke bare opptatt av kvantitet, men også kvalitet, sier Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**