Trenger bedre beredskapsrutiner

Utslippene av sot fra gassfakkelen på StatoilHydros anlegg på Melkøya vekker stor uro i befolkningen i Hammerfest-området. – Når folk ikke får raske og tydelige svar på helsefaren ved slike utslipp, er det et tydelig signal om at beredskapsrutinene vi har er for dårlige, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Utslippene fra StatoilHydros anlegg på Melkøya fortsetter på ubestemt tid. - Det skjer uten at folk får gode svar på om utslippene er helseskadelige, sier Lysklætt.

Utslippene fra StatoilHydros anlegg på Melkøya fortsetter på ubestemt tid. – Det skjer uten at folk får gode svar på om utslippene er helseskadelige, sier Lysklætt.
Foto: Vera Lysklætt

Utslippene fra StatoilHydros anlegg på Melkøya fortsetter på ubestemt tid. Det skjer uten at folk får gode svar på om utslippene er helseskadelige. Ifølge en rapport fra SFT er det funnet kreftfremkallende stoffer i røyken fra anlegget.

Usikkerhet
– Denne usikkerheten opplevde vi også i forbindelse med de store utslippene fra Nikelverket rett på den andre sida av norskegrensa i sommer, og etter eksplosjonen ved Vest Tank i Sløvåg i Sogn og Fjordane i mai. Det tar altfor lang tid før folk får tydelig beskjed om eventuelle helsefarer, og det er grunn til å stille spørsmål ved de informasjons- og beredskapsrutinene vi har idag, sier Vera Lysklætt.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Tatt opp saken med helseministeren
Lysklætt ba nylig helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om en redegjørelse vedr. gassfakkelen på Melkøya. Ifølge helseministeren så omfatter ikke utslippstillatelsen røykutslipp av det omfang som til nå har kommet fra fakkelen.

Departementet og Brustad peker på følgende avvik:
Det har vært et større røykutslipp, med bl.a. partikler og PAH, under oppstart.
SFT ble ikke varslet av bedriften om de kraftige røykutslippene fra faklingen.
Enkelte rutiner knyttet til måling av utslipp har ikke vært gode nok til å sikre og dokumentere at utslippstillatelsens krav oppfylles.

Ikke betryggende
Svaret fra helseministeren beroliger ikke stortingsrepresentanten fra Finnmark.

– Mens fakkelen på anlegget ble tent allerede 21. august, så venter vi fortsatt på en skikkelig redegjørelse fra StatoilHydro om omfanget av det utslippet som har vært fram til nå – og hvor store utslipp det vil bli i framtida, sier Lysklætt.

Hun peker på at dette er et annlegg som ligger svært nær bebyggelsen i Hammerfest, og utslippene kan påvirke det øvrige miljøet i området.

– Så lenge usikkerheten rundt disse forholdene er så store, burde StatoilHydro la tvilen komme befolkningen og miljøet til gode – og stenge fakkelen inntil alle rutiner og krav i utslippstillatelsen er på plass, sier Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**