Venstres besvergelser

Redaktør Arne Tovik kommenterer mine uttalelser om et samarbeid med Fremskrittspartiet tirsdag.
For de interesserte anbefaler jeg leder i Aftenposten mandag og “side 3” i Dagbladet tirsdag med kronikk av politisk redaktør i Dagbladet “Verdier uten verdi”. Disse lederkommentarene er godt i overensstemmelse med det jeg sa til NRK søndag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer
Foto: Aslak Thorsen, Varden

Venstre er et parti med et verdigrunnlag som bl.a. sier:

– vi skal overlevere mer til våre etterkommere enn det vi forbruker selv.
Det betyr at oljeformuen ikke skal forbrukes nå, men danne grunnlag for velferd for fremtidige generasjoner.
Det betyr at handlingsregelen ( hvor vanskelig den enn kan være å forstå) må danne grunnlag for vår bruk av oljepenger.

– vi skal ta ansvar for flyktninger og asylsøkere minst i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser.
Det betyr (som i Bø nå sist hvor Venstre stemte for, men AP/Frp stemmte imot å ta imot flere) at vi skal ta imot og sørge for at flyktninger og asylsøker skal få mulightere til personlig utvikling og vekst på grunnlag av egne forutsetninger innenfor de grunnleggende rammer det norske samfunnet bygger på.

– vi skal bidra av vår overflod med bistand til utviklingsland og ikke redusere denne bistanden selv om også bistand kan bli bedre/mer effektiv.
Det betyr ikke reduksjon i u-hjelp, men satsning med FN som hovedkanal.

– vi må erkjenne (om ikke annet etter “føre-var-prinsippet”) at de menneskeskapte klimautslipp er en realitet.
Det betyr og krever handling av oss som vil berøre vår hverdag dersom vi skal unngå konsekvenser som ikke først vil ramme oss i den rike verden, men de i den fattige verden først og kraftigst..

– vi må sikre at “alle blir med” uten at den som har behov for hjelp får et klientstempel.
Det betyr en sterk stat i samhandling med det sivile samfunn/ de frivillige organisasjoner hvor A4- løsninger ikke kan klare å løfte alle.

I en Regjering/Byråd må partiene som deltar være enige i alle saker og kunne stå for det som besluttes/blir kompromiss i ett og alt.
Med respekt for Frp tror jeg ikke Siv Jensen/Thorleif Vikre i dag er villig til å gi opp sentrale deler av Frp`s program for å få makt.
Venstre er heller ikke villig til kompromiss på sentrale verdier i Venstre politiske fundament.

I Kragerø kommune og i Telemark fylkesting er det annerledes. Vi søker samarbeid fra sak til sak og har respekt for at noen ganger blir vi ikke enige. Venstre har alltid stått på formannskapsprinsippet i kommunene fordi å søke enighet om løsningene i det store og hele vil gi de beste løsningene tilpasset lokale forskjeller. Det i motsetning til de som vil skrive ut en sjekk til alle for å løse alt ( Frp) og de som mener at utsikten fra regjeringsbygget i Oslo 1 er det beste grunnlaget for løsninger i Telemark og i Kragerø (Soria Moria).

Johan Tønnes Løchstøer, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**