Rune Eriksen fikk fast plass i utvalg

Lokallagsleder og første vara til kommunestyret fikk fast plass i utvalg, og John Arnar Hansen er første vara til formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tranøy Venstre har klart å få Rune Eriksen inn som fast medlem i Skole, kultur og helse.
John Arnar Hansenble borgelig sides første vara til formannskapet og administrasjonsutvalget ved konstitueringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**