Krever mer forskning på kjemikalieskader

Venstre vil opprette et Nasjonalt Kompetansesenter for å motvirke helseskade knyttet til kjemikaliebruk. — Mange mennesker dør årlig som følge av skadelige kjemikalier på arbeidsplassen, sier Venstres André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Oljearbeidere og nordsjødykkere er et av mange eksempler på arbeidsmiljøer som kan være forbundet med helsefare.

Oljearbeidere og nordsjødykkere er et av mange eksempler på arbeidsmiljøer som kan være forbundet med helsefare.
Foto: Norsk Hydro

Det avdekkes stadig nye områder hvor det er sannsynlighet for at kjemikaliebruk på arbeidsplassen har medført varige helseskader og dødsfall. Vi har hatt en rekke saker de siste årene, som kvikksølvdamp og tannhelsesøstre og kreftrisiko ved ulike laboratorier i universitetsmiljøene i Trondheim, Bergen og Oslo.

– Men listen er lang. Vi kan peke på de helseskadene som oljearbeidere og nordsjødykkere har vært utsatt for, landbruket har store utslippsproblemer knyttet til insektmidler og diverse sprøytemidler. Dette er ikke bare et problem på den enkelte arbeidsplass, men noe vi alle må forholde oss til, sier medforslagstillerne Gunvald Ludvigsen og Gunnar Kvassheim.

 - Forskning på kjemikalier, miljø og arbeidshelse er helt avgjørende for å lykkes i å redusere sykdom og skader knyttet til arbeidslivet, sier Skjelstad.

– Forskning på kjemikalier, miljø og arbeidshelse er helt avgjørende for å lykkes i å redusere sykdom og skader knyttet til arbeidslivet, sier Skjelstad.
Foto: Rune Kongsro

Undervurdert
Helseskader knyttet til kjemikaliebruk kan derfor være undervurdert. Tall fra Arbeidsmiljøinstituttet viser at cirka 500 mennesker dør årlig som følge av kjemikalieskader. Sannsynligvis er tallet høyere.

– Undersøkelser fra Arbeidstilsynet tyder på at det har skjedd en forverring knyttet til kjemisk eksponering. Forskning på kjemikalier, miljø og arbeidshelse er helt avgjørende for å lykkes i å redusere sykdom og skader knyttet til arbeidslivet. Derfor kan et nasjonalt kompetansesenter med kjemikalieskade og forskning som hovedanliggende, ha en livsviktig funksjon, påpeker Skjelstad.

Utilstrekkelig testing
I dag har produsentene ansvar for å teste ut eventuelle helse- og miljøskader før nye produkter sendes på markedet. Kjemikaliedirektivet REACH pålegger europeiske produsenter til en viss grad å dokumentere at nye produkter ikke er miljøskadelige.

– Men testingen er ofte ikke tilstrekkelig. Bedre testing og informasjon om skadevirkninger knyttet til bruk av kjemikalier, kan være en måte å forbedre håndteringen på arbeidsplassen. Samtidig som vi trenger et mer langsiktig perspektiv på sammenhengen mellom helse, kjemikalier og miljøproblematikk. Venstre mener derfor at det trengs et nytt kompetansesenter som bare jobber med kjemikalieskade og samtidig har et internasjonalt perspektiv, sier André N. Skjelstad.

Mer informasjon:
Interpellasjon i Stortinget: Krever sterkere satsing mot helseskadelige kjemikalier
Forslag i Stortinget: Kommer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**