– Lær av Albertslund kommune

Leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt, lar seg imponere over den fantastiske innsatsen Albertslund kommune har lagt ned i klimaspørsmålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Under Nordisk Råds sesjon i Oslo forrige uke, ble den danske forstadskommunen utenfor København tildelt Natur-og miljøprisen for sine resultater over de siste 15 årene.

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

Kommunen, med en størrelse på 30.000 inbyggere, opprettet allerede i 1992 såkalte grønne regnskaper, der man måler vann-og energiforbruk. Den første Agenda 21-planen ble utarbeidet i 1995, og allerede i 1998 satte kommunen seg klimamål av en hittil helt ukjent ambisjonsgrad. Innen 2010 skulle kommunen ha halvert sine utslipp av CO2 sammenlignet med 1986-nivået, og innen 2050 skulle reduksjonen ha nådd 80%. Ni år senere, når vi skriver 2007, har Albertslund allerede oppnådd det første målet, tre år før tiden.

– De resultatene som Albertslund har oppnådd er en inspirasjon for alle oss om er opptatt av å ta lokalt klimaansvar andre steder. Her i Skedsmo har Venstre satt som mål å halvere CO2-utslippene fra 1990-nivå innen 2020. Hvis Albertslund kan klare det, kan også vi, mener Bjerkholt.

Han vil nå undersøke hva som ligger bak Albertslunds suksess, og tror Skedsmo kan dra mye lærdom fra den danske kommunen.

– Når vi nå skal sette oss ned og lage en klimahandlingsplan for Skedsmo kommune, vil det være naturlig å se på hva som er gjort av tiltak andre steder, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**