Bekymret for sikkerheten langs Mørekysten

Farvannet helt fra Fedje til Vardø er uten trafikksentraler, og samtidig øker trafikken langs mørekysten. – Dødsulykker og flere nestenulykker i “dødsleia” på Møre gjør meg bekymret for sikkerheten langs kysten, sier Venstres Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Under onsdagens spørretime i Stortinget spurte Kongshaug om hvilke tiltak fiskeriministeren vil sette inn for å bedre sikkerheten for fiskerne på Mørekysten. Han tenkte da bl.a. på at Norge har fem trafikksentraler, men ingen mellom Vardø i Finnmark og Fedje i Hordaland.

 Kongshaug mener det er for lange avstander mellom trafikksentralene langs kysten

Kongshaug mener det er for lange avstander mellom trafikksentralene langs kysten

Forebygging
Trafikksentralene har som hovedoppgave å forebygge farlige situasjoner. Grunnlaget for en trafikksentral for denne delen av landet er godt dokumentert. Også fylkestinget har krevd at Møre og Romsdal får en slik trafikksentral.

– Vi må erkjenne at det er lang avstand fra Fedje til Vardø. Havstrekningen mellom sentralene er farlige, så jeg mener regjeringen burde vurdert å etablere en ny trafikksentral. Derfor er jeg skuffet over svaret fra Helga Pedersen, påpeker Kongshaug.

Fiskeriministeren slo fast at hun mener det er viktig å prioritere å styrke og videreutvikle de tiltakene Norge allerede har satt i gang, før vi setter i gang store og kostnadskrevende prosjekter.

 Leif-Helge Kongshaug (V), Stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal

Leif-Helge Kongshaug (V), Stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal

Seilingsledene lenger unna land
Mer positivt var svaret fra statsråden på Kongshaugs spørsmål om å få forbipasserende skipstrafikk lenger ut fra land.

– Dette er viktig, ikke minst i områder der det er stor fiskeriaktivitet og oljeaktivitet. I tilfelle det skulle skje en ulykke, er det også veldig viktig at skip med last ferdes lengst mulig fra land med tanke på beredskapshensyn og omrømmingstid, sier Kongshaug.

Pedersen slo fast at det skal etableres nye seilingsleder utenfor Vestlandet. Nøyaktig hvor de seilingsledene blir plassert, er det ifølge statsråden for tidlig å si noe om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**