– Borgervern ingen politiløsning i Finnmark

– Vi har store utfordringer i vårt nordligste fylke med hensyn til politiressurser. – Vi opplever altfor ofte at politiet ikke har personell til å rykke ut i forbindelse med alvorlige hendelser. Samtidig kan vi ikke akseptere å løse bemanningssituasjonen med borgervern, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Politi

Foto: Venstre

Bemanningssituasjonen for politiet sto på dagsorden når justisministeren deltok under Stortingets spørretime onsdag. På grunn av mangel på politi i Finnmark har politimesteren i Vest-Finnmark, Arild Aaserød, forsøkt å tenke "nytt". Han har foreslått å løse bemanningsproblemene i politiet bl.a. ved å gi skikkede lokalinnbyggere et lynkurs i politiarbeid, slik at de kan opprettholde lov og orden når politiressursene ikke strekker til.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Uakseptabelt
– Kriminelle handlinger er det politiet som skal håndtere — og slik må det også være for all framtid. Det vil etter min mening være helt uakseptabelt om såkalte "vanlige folk" uten en fullverdig politiutdannelse skal være de som kommer befolkningen til unnsetning i forbindelse med alvorlige hendelser.

Lysklætt fikk støtte fra justisminister Storberget.
– Det er helt uakseptabelt å tenke seg en retning hvor vi utvikler bl.a. borgervern for å ta oss av alvorlige kriminelle handlinger. Dette er det offentliges oppgave, sa statsråden i Stortinget.

Politimangel
– I Finnmark opplever vi altfor ofte at politiet ikke har ressurser til å rykke ut. Vi har svært store avstander innad i fylket, befolkningen bor spredt, vi har ulike språk å forholde oss til og en rekke stillinger står ubesatt, sier Lysklætt.

Hun ønsket også i spørretimen svar fra justisministeren på om befolkningen i Finnmark bare må regne med en lang utrykningstid som ofte kan være på flere timer .

– Her ble dessverre Storberget svar skyldig — han svarte ikke på spørsmålet mitt om den lange utryknigstida som vi har mange steder i Finnmark i dag. – Det er meget skuffende at regjeringa ikke kommer på banen med noen konkrete tiltak som kan løse politimangelen i fylket og det etter at jeg ved flere anledninger nå har satt fokus på de utfordringene vi har, påpeker Vera Lysklætt.

Langsiktig planlegging
Venstre ønsker å øke stillingene i politiet med 3000 over en tiårs periode. Venstre mener det er viktig å planlegge langsiktig for å få en forsvarlig bemanning. Derfor fremmet Venstre Stortinget i fjor et forslag om å vedta en bemanningsplan for politiet. Forslaget fra Venstre fikk enstemmig støtte, men vi venter fortsatt på en slik plan fra regjeringa. – Det er svært viktig at politiet har en bemanning som står i forhold til de oppgavene de skal utføre i de ulike distriktene, sier Lysklætt.

– Vi har en stor utfordring i å få flere av våre egne ungdommer til å ta en utdannelse innen politiet. Skal vi lykkes med det må arbeidsforholdene de tilbys etter endt utdannelse være attraktive også i et fylke på størrelse med Finnmark, avslutter Vera Lysklætt.

Mer info
Du kan lese mer om Venstres forslag til nye politistillinger her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**