– Krever kraftig skjerping av klimapolitikken

En optimistisk klimafront er klare til forhandlinger med regjeringspartiene, og er enige om en felles plattform med en rekke krav om omfattende kutt i de norske klimagassutslippene. – Norge skal bli en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Kravene er utgangspunktet for forhandlinger med regjeringspartiene om et bredt klimapolitisk forlik på Stortinget.
Last ned felles klimaplattform fra H, KrF og V.
Kvassheim: – Viktig og ambisiøs klimaplattform
Kontakt Gunnar Kvassheim (V): 4808 2636

Løfter ambisjonene
Regjeringen la i sin klimamelding opp til en reduksjon i de norske klimagassutslippene som kunne medføre like store klimagassutslipp i 2020 som i 1990.

– Et slikt ambisjonsnivå er ikke tilstrekkelig for å kunne møte klimautfordringene og det ville i tillegg svekket Norges troverdighet som klimapådriver, sier de tre partienes miljøpolitiske talspersoner Børge Brende (H), Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Gunnar Kvassheim (V).

Logo Venstre, Høyre og KrF

Foto: Venstre

Derfor foreslår de tre tidligere regjeringspartiene et langt mer ambisiøst mål. Det innebærer reduksjon i klimagassutslippene med 22,4 mill. tonn. Det tilsvarer en reduksjon på 38 prosent i forhold til forventede utslipp i 2020, eller omtrent 27 pst. under 1990-nivå. Partiene er enige om krav til utslippskutt i alle sektorer og legger frem 61 punkter med tiltak for å nå denne målsettingen.

Tiltakene omfatter blant annet:
– økt forskningsinnsats
– kraftig bedrede rammebetingelser for ny fornybar energi
– elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen
– økt satsing på kollektivtrafikk.

 Elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen er et av tiltakene i enigheten mellom H, KrF og V.

Elektrifiseringstiltak for oljeinstallasjonene på sokkelen er et av tiltakene i enigheten mellom H, KrF og V.
Foto: Luth

Klimanøytralt
Partiene vil dessuten at Norge skal være klimanøytralt så tidlig som i 2020, og ikke vente til 2050, som regjeringen legger opp til. I tillegg er det lagt inn et krav om at det årlig settes av 3 mrd. kroner til tiltak for å bevare regnskogen.

Norge må være pådriver
Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener Norge må være pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn. De rike landene må ta en vesentlig høyere andel av utslippsreduksjonene, fordi veien ut av fattigdom for utviklingslandene forutsetter økt bruk av energi.

– Norges troverdighet som pådriver er avhengig av at vi reduserer egne utslipp, bidrar til utvikling av teknologi og viser at det er mulig med å frikoble generell økonomisk vekst fra vekst i klimagassutslippene, sier Brende, Holten Hjemdal og Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**