Kulturhusmillionen skal på plass, sier Venstre

(Fra Agderposten, 8.11.2007) Venstre var et av partiene som i fjor jobbet for å få på plass igjen “kulturhusmillionen” som rådmannen foreslo fjernet fra budsjettet.
-Jeg vet ikke hvor vi skal finne disse pengene. Men jeg har tro på at “kulturhusmillionen” kommer på plass i år også, og at dette vil bli en av endringene som vil bli gjort etter den politisk behandlingen, sier leder, Jan Kløvstad til Agderposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Åsmund Aqissiaq Kløvstad

Jakt på kulturhusmillion

Geir Lid
[email protected]
[Byline-tlf]37 00 37 53

08. November 2007 06:00

Alle politiske partier i Arendal unntatt Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet vil gå svært langt for å sikre den såkalte “kulturhusmillionen” som skal være garanti for at lokale lag og foreninger får tilgang til Arendal kulturhus.

VIL KJEMPE: Alle de politiske partiene i Arendal vil prioritere kulturhusmillionen utenom Frp og Pensjonistpartiet. Arkivfoto

Det er sterk politisk vilje til å forandre på rådmann Harald Danielsens budsjettforslag om å fjerne 910.000 kroner av den såkalte “kulturhusmillionen”. Disse pengene har tidligere gått til å støtte lokale aktører for at de skal kunne bruke kulturhuset. Uten disse pengene frykter lokale lag og foreninger at kulturhuset skal utvikle seg til å bli et boltringsted for kjendisartister som trekker fulle hus og som har råd til å betale for seg.
Nå vil de fleste lokalpolitikerne gå på pengejakt i budsjettet for å finne måter “putte pengene tilbake”.

Et administrativt forhandlingskort
Leder for Arendal Arbeiderparti, Gjermund B. Røysland, sier at det skal svært mye til for at politikerne aksepterer å ta “kulturhusmillionen” ut av budsjettet. Derfor vil hans parti gjøre hva det kan for å få pengene på plass igjen i budsjettet.
-Dersom det lokale kulturlivet ikke har råd til å bruke kulturhuset, vil jo litt av hensikten med det falle bort, sier han.
Politikerne ble konfrontert med den samme problemstillingen under budsjettbehandlingen i fjor. Da ble det gitt sterke politiske signaler om at denne millionen hørte hjemme i budsjettet. Gjermund B. Røysland mener det er litt unødvendig å ha denne diskusjonen hvert år.
-Det kan hende at rådmannen tar ut “kulturhusmillionen” av budsjettet for å få et forhandlingskort overfor oss politikere. Men jeg synes det er unødvendig at kulturlivet skal føle denne usikkerheten hele tiden, sier han.

Mer langsiktige løsninger
Per Sørensen, leder for Arendal Høyre, sier det vil være veldig trist dersom det lokale kulturlivet skulle stenges ute fra kulturhuset.
-Jeg har ennå ikke sett budsjettet. Men Høyre vil prioritere kultur, sier han.
Åse Ottersen, leder for Kristelig Folkeparti i Arendal, sier at hennes parti i programarbeidet har gått inn for “kulturhusmillionen”. Samtidig mener hun kulturhuset må kunne ta høyere leieinntekter av artister utenfra som trekker fulle hus.
Milly Olimstad Grundesen, leder Arendal Senterparti, er klar på at det skal være i nøden at politikerne går til så drastiske tiltak som å kutte i “kulturhusmillionen”.

Nok til kultur
Leder for Arendal SV, Anne Rostad, undrer seg over rådmannens forslag, spesielt på bakgrunn av de politiske signalene som tidligere er gitt i denne saken.
-Vi prioriterer den folkelige kulturen, og det vil vår holdning i denne saken bære preg av, sier hun.
Venstre var et av partiene som i fjor jobbet for å få på plass igjen “kulturhusmillionen” som rådmannen foreslo fjernet fra budsjettet.

Venstre
Jeg vet ikke hvor vi skal finne disse pengene. Men jeg har tro på at “kulturhusmillionen” kommer på plass i år også, og at dette vil bli en av endringene som vil bli gjort etter den politisk behandlingen, sier leder, Jan Kløvstad.

Alle politiske partier i Arendal unntatt Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet vil gå svært langt for å sikre den såkalte “kulturhusmillionen” som skal være garanti for at lokale lag og foreninger får tilgang til Arendal kulturhus.

Det er sterk politisk vilje til å forandre på rådmann Harald Danielsens budsjettforslag om å fjerne 910.000 kroner av den såkalte “kulturhusmillionen”. Disse pengene har tidligere gått til å støtte lokale aktører for at de skal kunne bruke kulturhuset. Uten disse pengene frykter lokale lag og foreninger at kulturhuset skal utvikle seg til å bli et boltringsted for kjendisartister som trekker fulle hus og som har råd til å betale for seg.
Nå vil de fleste lokalpolitikerne gå på pengejakt i budsjettet for å finne måter “putte pengene tilbake”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**