– Viktig og ambisiøs klimaplattform

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre presenterte idag en felles klimapolitisk plattform. Den danner grunnlaget for forhandlinger med regjeringspartiene om et klimaforlik i Stortinget. – Alvoret i klimautfordringen krever et felles forpliktende løft i Stortinget, sier en optimistisk Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

– Partiene har kommet til enighet om en klimapolitikk som er langt mer ambisiøs enn den regjeringen har lagt fram, med flere konkrete tiltak og en mer forpliktende satsing, uttaler Venstres Kvassheim.

Pådriver
– Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet, og vi skal ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn. Norges troverdighet som pådriver er avhengig av at vi reduserer egne utslipp, bidrar til utvikling av teknologi og viser at det er mulig å frikoble økonomisk vekst fra utslipp av klimagasser. Tiltakene vi har lagt fram i dag, er i tråd med disse målene, påpeker Kvassheim.

Venstre fornøyd
Venstre foreslo allerede et felles klimapolitisk forlik under sitt landsstyremøte i desember 2006, og Kvassheim er meget fornøyd med at partiet nå er enige med Høyre og Kristelig Folkeparti. Plattformen er godt i samsvar med de bestillingene vi har fått fra vårt eget landstyret, sier han.

– Vi en innstilt på et bredt klimaforlik i Stortinget. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre går nå i forhandlinger med regjeringspartiene. Et bredt forlik avhenger av at vi får til en vesentlig forbedring av den klimapolitikken regjeringen har lagt fram til nå, avslutter Kvassheim.

Mer informasjon
Felles klimapolitisk plattform

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**