Høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo

Det er utrolig viktig å få bygget en høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo. Når Jernbaneverket nå sier at det er marked for dette må man i Bergen kommune være tydelig på at dette er noe man vil prioritere, det sier bystyrerepresentant og nestleder i Venstres bystyregruppe, Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Regionaltransporten mellom Bergen og Oslo er idag hovedsakelig basert på fly. Med tanke på klimautfordringene vi står overfor er ikke dette holdbart, vi må få på plass et effektivt og miljøvennlig alternativ, lyntog er midt i blinken fortsetter Skoglund.

På jernbanen må det være plass til både godstrafikk og persontrafikk, derfor bør Bergensbanen rustes opp paralelt med at det bygges en ny trasè for lyntog. Bergensbanen er uansett viktig for indre Hordaland så det er viktig at den kommer i tilegg til en ny høyfartsbane, fortsetter Skoglund.

-Bergen må vise vilje til å prioritere tog fremfor fly, derfor bør Bergen kommune snarest skrinlegge planene om rullebane 2 på Flesland og i stedet helhjertet gå inn for lyntog mellom Oslo og Bergen, fortsetter Skoglund.

– Jeg vil på neste bystyremøte fremme en interpellasjon om lyntog med forslag om en klar prioritering av lyntog fremfor videre utbygging av Flesland, avslutter Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**