Milliardløft for forskning og høyere utdanning

– I Venstres alternative statsbudsjett foreslår vi en økning i satsingen på forskning og høyere utdanning på vel 1,2 mrd kroner ut over Regjeringens forslag. I tillegg foreslår vi å styrke forskningsfondet med 34 mrd. kroner slik at fondet har en samlet kapital på 100 mrd. kroner. En slik økning ville med en fondavkastning på 5% gitt 1,7 mrd. kroner i økt forskningsinnsats i 2009, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Det er forstemmende å se at den rødgrønne regjeringen så til de grader nedprioriterer forskningen. Nå har de fått en egen forskningsminister, og det forplikter enda mer, sier Dørum.

Regjeringen har ingen forskningspolitikk
Dørum mener Regjeringen mangler vilje til å prioritere forskning og høyere utdanning.
– I så gode økonomiske tider som nå blir den manglende prioriteringen av livsgrunnlaget for framtida ekstra beklemmende og kortsiktig. Dersom Regjeringen vil har de all verdens mulighet til å gjøre et kjempeløft for forskningen, understreker Dørum.
– Problemet er at Regjeringen med statsministeren i spissen ikke har viljen til å satse og skryter på seg en forskningsinnsats for neste år som er på kollisjonskurs med den virkeligheten som forsknings-Norge beskriver, sier Dørum.

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Glemmer viktige satsingsområder
Dørum peker også på at Regjeringen ikke satser tilstrekkelig på klimaforskning.
– I vår tid er det svært viktig å satse på klimaforskning og forskning på fornybare energikilder. At Regjeringen er så svak på dette området går i mot anbefalingene fra en samlet miljøbevegelse og Forskningsrådet — som faktisk skal være regjeringens eget rådgivende organ, sier Dørum.

Opptrappingsmålet

Dørum er heller ikke glad for og at Regjeringen synes å vinke farverl til opptrappingsmålet.
– Hadde Venstres budsjettforslag for inneværende år blitt vedtatt ville vi vært på linje med det som skal til for å klare den offentlige andelen av opptrappingsmålet om 3 prosent av BNP innen 2010. Vårt forslag for 2008 forsterker dette, understreker Dørum.
– Regjeringen har dessverre gjort det ekstra vanskelig å nå det samlede opptrappingsmålet ved innstrammingen av den ubyråkratiske og målrettede SkatteFunn-ordningen. Dette burde gi rom for ettertanke hos de rødgrønne, avslutter Dørum.

Venstres satsing på forskning og høyere utdanning:

Forskning barnehager: 10,0 mill. kroner
Forskning ADHD: 5,0 mill. kroner
Forskning frivillighet: 3,5 mill. kroner
Forskning allmennmedisin og alderspsykiatri: 7,5 mill. kroner
Basisbevilgninger universitet og høyskoler: 288,0 mill. kroner
Kunststipendiater: 2,5 mill. kroner
175 flere stipendiater: 56,0 mill. kroner
100 flere post-docstillinger: 50,0 mill. kroner
Norges forskningsråds programmer: 100,0 mill. kroner
Klimaforskning NFR (CO2-håndtering og fornybar energi): 100,0 mill. kroner
Forskning fornybar energi: 200,0 mill. kroner
Klimaforskning: 7,0 mill. kroner
Utstyrsetterslep i UH-sektoren: 200,0 mill. kroner
Instituttsektoren:40,0 mill. kroner
Næringsrettet forskning (BIA/FoU-kontrakter): 75,0 mill. kroner
SkatteFunn (gjeninnføre støtte til ulønnet arbeidsinnsats): 75,0 mill. kroner
Oppstartsbevilgninger odontologibygg UiB/patologibygg HiO: 8,0 mill kroner
SUM: 1.227,5 mrd. kroner

Last ned hele Venstres alternative statsbudsjett for 2008 her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**