Venstre utfordret statsministeren på personvern

– Etter et initiativ fra Venstre har vi endelig fått en regjeringsoppnevnt personvernkommisjon. Men mens vi venter på utfallet av kommisjonens arbeid skjer stadig nye ting i skjæringspunktet mellom sikkerhet og vern av den enkeltes integritet, sa nestleder Trine Skei Grande i dagens spørretime.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Vi må kunne forvente at Regjeringen har en bevisst personvernpolitikk, selv om utfordringene er vanskelige, sier Grande.

– Vi må kunne forvente at Regjeringen har en bevisst personvernpolitikk, selv om utfordringene er vanskelige, sier Grande.
Foto: Rune Kongsro

Personvernet presses
Trine Skei Grande stilte statsministeren spørsmål om Regjeringens holdning til personvern.

Grande viste til at presset mot personvernet ofte er drevet av den teknologiske utviklingen. Det siste denne uka er at Avinor planlegger et prøveprosjekt for kroppsskanning på flyplassene våre, der vi nærmest skal kles nakne før vi går om bord i flyene.

Grandes spørsmål til statsministeren var om Regjeringen har en bevisst personvernpolitikk mens vi venter på personvernkommisjonen. Grande etterlyste spesielt et klart signal fra statsministeren om at statlige etater og andre ikke uten videre skal ta i bruk de muligheter som teknologien til enhver tid gir, men heller stille kritiske spørsmål om hvilke behov som skal dekkes og hvilken økt sikkerhet som faktisk kan oppnås.

Regjeringen for passiv
Statsministeren pekte på at personvern er et viktig og vanskelig tema og at man av og til står overfor utfordringen å forene to uforenlige hensyn.

– Dette er en alt for passiv holdning fra statsministeren, sier Grande. – Vi må kunne forvente at Regjeringen har en bevisst personvernpolitikk, selv om utfordringene er vanskelige, påpeker Grande.

 Tenden har bedt om en helhetlig gjennomgang av personvernet på samferdselsområdet.

Tenden har bedt om en helhetlig gjennomgang av personvernet på samferdselsområdet.
Foto: Rune Kongsro

Borghild Tenden, som er nestleder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, stilte tidligere denne uken et spørsmål til samferdselsministeren om begrunnelsen for Avinors prøveprosjektet.

I spørretimen i dag stilte Tenden statsmininisten spørsmål om hva Regjeringen gjør for å møte personvernutfordringen i samferdselssektoren. Tenden pekte på at vi for et år siden fremmet et forslag om en helhetlig gjennomgang av personvernet på samferdselsområdet.

Mer informasjon
Venstres forslag om en personvernkommisjon finner du her.
Du kan lese Borghild Tendens spørsmål til samferdselsministeren om kroppsskanning her.
Venstres forslag om en gjennomgang av personvernutfordringene på samferdselssektoren kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**