Ekteskapsloven: – Kan ikke diskriminere homofile

Venstre ønsker en felles ekteskapslov. – For et liberalt parti er det en selvfølge å behandle mennesker likt uavhengig av seksuell legning. Å være gift utløser en rekke juridiske rettigheter og plikter, som ikke kan forbeholdes ekteskap mellom mann og kvinne alene, sier Venstre-nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Regjeringen sendte ut sitt forslag til en felles ekteskapslov før sommeren. Når Stortinget får loven til behandling, vil Venstre bidra til å sikre flertall i Stortinget for loven som likestiller homofile og heterofile.

 Ekteskapet er ikke bare en religiøs institusjon, men også en juridisk, påpeker Skei Grande.

Ekteskapet er ikke bare en religiøs institusjon, men også en juridisk, påpeker Skei Grande.
Foto: Microsoft

Kan ikke tvinge trossamfunn
– Venstre er enige med Regjeringen om at vi trenger en felles ekteskapslov. Ekteskapet er ikke bare en religiøs institusjon, men også en juridisk. I motsetning til Regjeringen vil vi skille det juridiske og seremonielle ved inngåelse av ekteskap. Det er viktig for oss at staten ikke tvinger trossamfunn til å gjøre noe de ikke synes er riktig, sier Skei Grande.

Hun understreker at partiet, til tross for denne uenigheten, vil være med på en omfattende lovendring, hvor partnerskap forsvinner og homofile kan få inngå ekteskap.

 - Venstre ønsker en felles ekteskapslov, sier Skei Grande.

– Venstre ønsker en felles ekteskapslov, sier Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

– Vi respekterer at ekteskapet for mange er et samliv mellom mann og kvinne, som er innstiftet av Gud. Samtidig må vi forstå at staten gjennom en ekteskapslov legger noen viktige juridiske rammer, som ikke kan forbeholdes ekteskap mellom mann og kvinne alene. Selve velsignelsen må vi imidlertid overlate til Kirken eller andre trossamfunn.

Adopsjon
Venstre har lenge hatt programfestet felles ekteskapslovgivning og like adopsjonsrettigheter mellom homofile og heterofile. Venstre er derfor glade for at konsekvensen av en felles ekteskapslov nå blir at lesbiske og homofile får adopsjonsrettigheter.

– Ingen har rett til å adoptere, men homofile må kunne vurderes som adopsjonsforeldre på lik linje med heterofile. Det er ingen grunn til å tvile på at lesbiske og homofile par kan gi den samme varme omsorg som heterofile par.

Trine Skei Grande presiserer samtidig at det alltid må være barnas beste som skal ligge til grunn ved vurdering av adopsjon, ikke sivilstatus eller seksuell legning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**