Sjokkerende fra Dag Skansen

I Åsane Tidende 2.11.07. uttaler Høyres bystyrerepresentant Dag Skansen at han er sjokkert over opposisjonens reaksjon på at byråd Øistein Christoffersen sammenlignet innvandrere med hunder, skriver Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Skansen mener konsekvensene opposisjonen mener disse uttalelsene må få for Christoffersen er like uhørte som uttalelsene i seg selv. For Venstre er Skansens bagatelisering av Christoffersens uttalelser like alvorlig som Christoffersens uttalelser i seg selv.

I Skansens uttalelser til ÅT kommer det tydelig frem at han ikke tar avstand fra innholdet i Christoffersens uttalelser, tvert i mot trekker han frem det positive i at Christoffersen “står for det han mener” og at han selv “ikke har noen problemer med Christoffersen”. Skansen synest bare det var dumt at Christoffersen “uttalte seg på den måten”.

Jeg vil gjøre det helt klart over for Dag Skansen at dette ikke er en sak som kan skrives av på “tabbekvoten”. Øistein Christoffersen er ikke et menig løsmunnet medlem av FrP, han er ingen løs kanon på dekk. Chirstoffersen er en svært tiltrodd og rutinert FrP`er. Han er leder i Bergen FRP og han er som byråd funnet verdig et av byens høyeste tillitsverv. En byråd er byråd for hele byens befolkning og er avhengig av befolkningens tillit for å kunne skjøtte sitt verv, å være byråd er helt enkelt ikke forenelig med å sammenligne deler av befolkningen med hunder.
Derfor mener Venstre Øistein Christoffersen må ta sin hatt og gå og at et mistillitsforslag er en helt naturlig reaksjon på hans uttalelser.

Dag Skansen må ha misfortstått vesentlige sider ved vårt politiske styringssystem når han betegner opposisjonens fremferd i denne saken som “uanstendig”. En av opposisjonens viktigste oppgaver er å kontrollere byrådssiden. Når byrådsleder ikke selv vil ta konsekvensene av Christoffersens uttalelser ved å avskjedige ham, må opposisjonen ta ansvar på vegne av de borgere av denne byen som har blitt grovt krenket ved å bli sammenligjet med hunder. Som opposisjon gjør vi bare jobben vår ved å fremme mistillit mot Øistein Christoffersen.

Venstre har grunnleggende respekt for hver enkelt borger av denne byen, uavhengig av kjønn, religion, seksuel legning og etnisk opprinnelse. Som folkevalgte og ombudsmenn for hele byens befolkning kan vi ikke leve med at noen i denne byen fra byrådshold blir sammenlignet med hunder, derfor er det eneste anstendige å fremme mistillit mot Øistein Christoffersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**